Arkistot vuosittain: 2021

Tervetuloa mukaan järvi- ja metsäkulttuurin hautomoon!

Tule ideoimaan paikallisten toimijoiden kanssa, kuinka kehitetään yhdessä aineettomaan kulttuuriperintöön liittyviä tapahtumia!

Järvien ja metsien keskellä elävinä me eteläsavolaiset ilmennämme arjessamme ja juhlassamme järvi- ja metsäkulttuuria – erilaisia vesistöjen ja metsien keskellä ja äärellä elämiseen liittyviä tapoja, käytäntöjä, perinteitä ja tapahtumia. 

Vuoden 2022 alkuun on suunnitteilla eteläsavolaisille toimijoille suunnattu aineettoman kulttuuriperinnön Leader-teemahankkeiden haku.

Lue lisää ›Virtapiikki – verkostoitumista kuuman kupin kera

Leader-ryhmät Rajupusu Leader ry ja Piällysmies ry sekä Savonlinnan Seudun Kolomonen ry kutsuvat Sulkavan, Rantasalmen ja Enonkosken asukkaita koolle.

Hankemaailman liikkeet tapahtuvat suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti. Siksi myös tulevaisuuden ennakointi hyvissä ajoin on tärkeää. Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n rooli koollekutsujana on herätellä yhdistystoimijoita olemassa olevaan tilanteeseen. Leader-toiminnan kantavana ajatuksena on valjastaa paikallisten asukkaiden osaaminen,

Lue lisää ›Kulttuuriperintöaiheisen teemahankkeen suunnittelu etenee

Vuosina 2022-23 toteutettavaksi on suunnitteilla aineettoman kulttuuriperinnön teemahanke, joka on suunnattu maakunnan kulttuuritoimijoille. Teemahankkeen tavoitteena on tehdä näkyväksi aineetonta kulttuuriperintöä, kehittää kulttuuriperintötoimintaa ja lisätä toimijoiden välistä yhteistyötä, saada nuoria mukaan yhdistys- ja kulttuuriperintötoimintaan, tukea alueen asukkaiden osallisuutta ja toimijuutta sekä edistää taide- ja kulttuurialan ammattilaisten työllistymistä korona-ajasta toipuessa. Hankkeeseen on suunnitteilla rahoitusta kehittämiseen ja investointeihin yleishyödyllisille toimijoille.

Lue lisää ›Turvallisuuswebinaari

Turvallisuus osana hyvinvointia – paikallisyhteisöt sen mahdollistajina

Tule kuulolle 8.10.2021 klo 12-16, kun turvallisuusalan valtakunnalliset nimet kokoontuvat keskustelemaan aiheesta Suomen Kylien järjestämässä webinaarissa.

Tässä webinaarissa herätellään keskustelua siitä, millaisia tämänhetkiset turvallisuustoimijoiden roolit ovat ja missä kohdissa ketju kaipaa vahvistusta.

Katso lisää: https://rajupusuleader.fi/wp-content/uploads/2021/09/Turvallisuusseminaari-20211008-002.pdf

Lue lisää ›Korona-avustus seurantaloja ylläpitäville yhteisöille 2021

Avustus on tarkoitettu seurantalomaisessa käytössä olevia taloja ylläpitäville yhteisöille ja säätiöille, joiden toiminta on vaikeutunut tai estynyt koronapandemiasta johtuvien rajoitusten ja suositusten vuoksi ajalla 1.4.-31.12.2021. Avustus on tarkoitettu talojen ylläpitokustannusten kattamiseen.

Avustusta haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön asiointipalvelussa. Asiointipalvelun käyttö edellyttää yhteisöasiakkailta Y-tunnusta, Suomi.fi-tunnistusta sekä Suomi.fi-valtuuksien käyttöä.

Avustus myönnetään kohdennettuna yleisavustuksena seurantalojen ylläpidosta ja huoltokorjauksista aiheutuviin kustannuksiin,

Lue lisää ›Kylälle asumaan -iltojen kiertue käynnistyy

Kaikki tiet vievät kylille. Tule siis sinäkin mukaan Teamsiin kuulolle, kun kyläyhdistykset astuvat esiin kertomaan, miksi juuri heidän kylällään on hyvä asua ja elää! Kutsua voi vapaasti jakaa.

Näistä kaikille avoimista illoista saat viemisiksi mukaan ideoita myös oman kylän toiminnan kehittämiseen. Tai jos oikein ihastut, niin kylille voit myös muuttaa ihan pysyvästi,

Lue lisää ›Tee makumatka maalle Lähiruokapäivänä 11. syyskuuta 2021!

Mistä ruoka tulee? Mitä lehmät syövät? Haiseeko sika pahalle? Miltä tuntuu hevosen turpa kämmentä vasten? Mitä muuta kuin ruokaa maaseudulla tuotetaan? Millaisia yrityksiä sieltä löytyy?

Muun muassa näihin kysymyksiin voit saada vastauksen valtakunnallisen Lähiruokapäivän tapahtumissa ympäri Suomen 11.9.2021.

Päivitimme lähes perinteeksi muodostuneen tapahtuman nimen, jotta se kuvaisi entistä paremmin päivän kokonaisuutta ja toimintaa.

Lue lisää ›Lähiruokapäivä hakee järjestäjiä!

Osta tilalta! -tapahtuma on nyt Lähiruokapäivä!

Lähiruokapäivä järjestetään 11.09.2021. Valtakunnallinen tempaus tunnettiin aiemmin nimellä Osta tilalta-päivä.

Päivän nimi muuttui, että joukkoon voisi liittyä mahdollisimman moninainen joukko lähiruuan ystäviä ja rautaisia ammattilaisia. Valtakunnallisen Lähiruokapäivän ytimessä ovat kuitenkin edellisvuosien tapaan ruuantuottajat ja tilat yhdessä uusien toimijoiden kanssa.

Lue lisää ›Ruokaketjun hankehaku on avoinna 27.8.2021 saakka

Järjestöt, yhdistykset, yritykset, muut yhteisöt ja korkeakoulut voivat hakea avustusta ruokaketjun kehittämishankkeisiin. Haku on avoinna 17.6.–27.8.2021. Ruokaketjun hankehaku pohjautuu hallitusohjelmaan kirjattuihin ruokapoliittisiin kirjauksiin.

Rahoituksella on tarkoitus toteuttaa hankkeita seuraavista aihepiireistä:

  • Painopiste 1: Elintarvikealan pk-yritysten riskienhallinta
  • Painopiste 2: Luomu-, lähiruoka- ja luonnontuotealan koordinaatio
  • Painopiste 3: Lisää lähiruokaa ja -luomua ruokapalveluihin dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) avulla
  • Painopiste 4: Luonnontuotealan täydennyskoulutus erityisammattitutkintotasoisen luonnontuotekehittäjäkoulutuksen aloittamiseksi Suomessa
  • Painopiste 5: Luomun käytön monipuolistaminen ammattikeittiöissä 

Lue lisää ›Ennakkotieto: Seurantalojen korona-avustushaku elokuussa

Opetus- ja kulttuuriministeriö avaa elokuun puolessa välissä koronatukipakettiin kuuluvan avustushaun, jolla on tarkoitus tukea seurantalotoimijoita talojen ylläpitokulujen kattamisessa. Avustuksen haku on auki kolme viikkoa. Haun alkamispäivästä ilmoitetaan myöhemmin.

Avustuksen hakemiseen valmistautuminen

Avustusta haetaan ministeriön sähköisessä asiointipalvelussa. Asiointipalvelun käyttö edellyttää Digi- ja väestötietovirastosta haettuja yhteisön puolesta asiointiin oikeuttavien Suomi.fi-valtuuksien käyttöä.

Lue lisää ›Top