Liiketoimintasuunnitelma

Liiketoimintasuunnitelma on yrityksen käsikirja, jota tarvitaan menestyvän yritystoiminnan käynnistämiseen. Se auttaa hahmottamaan ja suunnittelemaan jäsentyneesti perustettavan yrityksen toimintaa ja kannattavuutta tai toimivan yrityksen ollessa kyseessä uuden liiketoiminta-alueen aloittamista tai muutoksia nykyisessä toiminnassa.

Liiketoiminta on yritystukea haettaessa erittäin suuressa roolissa, joten siihen kannattaa panostaa.

Liiketoimintasuunnitelman keskeinen sisältö:
• Liikeidea
Mitä myyt? Kenelle myyt? Miten myyt?
• Yrittäjän vahvuudet
Yrityksen perustajan osaaminen, kokemus, vahvuudet, toimialatuntemus ja verkostot.
• Tuotteet ja palvelut
Tarjottavien tuotteiden kilpailuympäristö, imago, tavoiteltu kilpailuetu, hintataso, katerakenne ja niin edelleen.
• Asiakkaat ja markkinat
Asiakasryhmät tai kohderyhmät, näiden ostokäyttäytyminen, sijainti, määrä ja tavoittamisen keinot.
Markkinatilanne toimialalla ja toiminta-alueella, kysynnän ja tarjonnan suhde, kilpailijoiden vahvuudet, heikkoudet ja strategiat, erottautumistekijät kilpailijoihin nähden.
• Käytännön järjestelyt
Toimitilat, sijainti, tarvittavat välineet, työntekijät ja alkurahoitus, mainonta ja markkinointi, internetsivut, vakuutukset, kirjanpito ynnä muut.
• Rahoituslaskelmat
Investoinnit toimitiloihin ja välineisiin, pääoman tarve perustamiskuluihin ja ensimmäisiksi toimintakuukausiksi, rahoituskeinot.
• Kannattavuuslaskelmat
Tarve myyntikatteelle, jolla kiinteät kulut ja lainojen lyhennykset tai muut rahoituskulut katetaan; hinnoitteluperiaatteet, joilla tarvittavat myyntivoitot voidaan saada minimitulostavoitteeseen pääsemiseksi.
Muistathan, että yrityksen perustamista varten laadittu liiketoimintasuunnitelma ei ole ikuinen. Myös liiketoimintasuunnitelma päivittyy, kehittyy ja kasvaa yrityksen liiketoiminnan myötä. Liiketoimintasuunnitelma on yrittäjän työkalu, jonka avulla hän pysyy ajan tasalla.

Uusyrityskeskus Wäläkky ry auttaa uusia yrittäjiä ja yrittäjiksi aikovia yrityksen perustamisessa, liiketoiminsuunnitelman ja laskelmien tekemisessä.

Oma Yritys-Suomessa saat käyttöösi sähköisen työkalun liiketoimintasuunnitelman tekemiseen.
(Kirjautuminen pankkitunnuksilla.)


Top