Kulttuuriperintöaiheisen teemahankkeen suunnittelu etenee

Vuosina 2022-23 toteutettavaksi on suunnitteilla aineettoman kulttuuriperinnön teemahanke, joka on suunnattu maakunnan kulttuuritoimijoille. Teemahankkeen tavoitteena on tehdä näkyväksi aineetonta kulttuuriperintöä, kehittää kulttuuriperintötoimintaa ja lisätä toimijoiden välistä yhteistyötä, saada nuoria mukaan yhdistys- ja kulttuuriperintötoimintaan, tukea alueen asukkaiden osallisuutta ja toimijuutta sekä edistää taide- ja kulttuurialan ammattilaisten työllistymistä korona-ajasta toipuessa. Hankkeeseen on suunnitteilla rahoitusta kehittämiseen ja investointeihin yleishyödyllisille toimijoille.

Paikallisen kulttuuriperinnön piirteiden tunnistaminen, esiin tuominen ja arvostuksen nostaminen auttaa alueen asukkaita vahvistamaan omaa paikallista ja alueellista identiteettiään. Järvien ja metsien keskellä elävinä ilmennämme esimerkiksi järvi- ja metsäkulttuuria – erilaisia vesistöjen ja metsien keskellä ja äärellä elämiseen liittyviä tapoja, käytäntöjä, perinteitä ja tapahtumia.

Mahdollisten teemahankkeiden suunnittelussa ovat mukana Etelä-Savon Leader-ryhmät; Piällysmies ry, Rajupusu Leader ry ja Veej’jakaja ry sekä Etelä-Savon maakuntaliiton koordinoiman AKKU – Alueellinen kuntien kulttuuritoiminnan kehittäminen Etelä-Savossa -hanke.

Syksyn aikana kartoitamme teemahankkeeseen osallistumisesta kiinnostuneita kulttuuritoimijoita, erityisesti yhdistyksiä. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä toimistoomme ja kysy lisätietoja!

Piällysmies ry
Sini Yläsaari p. 044 976 6880, sähköposti: sini.ylasaari(at)savonlinna.fi
Alue: Heinävesi, Enonkoski ja Savonlinna. Savonlinnan keskusta on rajattu toiminta-alueemme ulkopuolelle.

Rajupusu Leader ry
Kirsi Blomberg p. 044 7320 703, sähköposti: kirsi.blomberg(at)rajupusuleader.fi 
Alue: Joroinen, Juva, Sulkava ja Rantasalmi

Veej’jakaja ry
Kristiina Asikainen p. 044 0155 223, sähköposti: kristiina.asikainen(at)veejjakaja.fi
Alue: Hirvensalmi, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pieksämäki ja Puumala, pois lukien Mikkelin kaupunkikeskusta.


Top