Maksatuksen haku

Hankkeen maksatusta haetaan sähköisesti Hyrrä-palvelussa.

Yleishyödyllinen investointihanke
– maksetaan enintään kuudessa erässä
– viimeinen erä on vähintään 20 prosenttia myönnetyn tuen määrästä
– ennakko luetaan yhdeksi maksueräksi

Yleishyödyllinen kehittämishanke
– maksetaan vuosittain enintään neljässä erässä
– kehittämishanketuen maksua on haettava vähintään kerran vuodessa
– kehittämishankkeeseen, jonka kesto on enintään 24 kuukautta, maksua voidaan hakea harvemmin.

Ennakko-tukea voidaan maksaa ennakkona yksityisoikeudelliselle yleishyödylliselle yhteisölle, jos:
1. hakijalla ei ole merkittäviä omia tuloja tai hankkeen väliaikaisrahoitukseen käytettävissä olevaa varallisuutta
2. vaara hankkeen toteutumatta jäämisestä on vähäinen
3. ennakon maksaminen ei vaikeuta tuen käytön tarkoituksenmukaista valvontaa
– ennakkona voidaan maksaa enintään 20 prosenttia myönnetyn tuen  määrästä (Euroopan unionin osuus ja valtion osuus)
– ennakon määrässä otetaan huomioon hankkeen kesto ja laajuus sekä hankkeen toteuttamisen ajoitus
– voidaan edellyttää vakuuden asettamista
– voidaan maksaa vain kerran
– ennakkoa vastaavien kustannusten syntyminen otetaan huomioon tuen ensimmäisestä maksuerästä lähtien
– ennakkoa kuitataan 30 prosenttia jokiasen maksuerän määrästä siihen saakka kunnes ennakko on kokonaisuudessaan kuitattu
– ennakon koko jäljellä oleva osuus tulee kuitata viimeistään viimeisessä maksuerässä
– tuen saajan ilmoituksella voidaan kuittauksessa käyttää myös edellä mainittua suurempaa prosenttia

HUOM! Viimeisen erän maksamista on haettava neljän kuukauden kuluessa toimenpiteen toteuttamiselle asetetun määräajan päättymisestä.

Maksuhakemuksen liitteet:
– kuittikopiot
– tiliotteet
– kirjanpidon pääkirja kirjanpitäjän allekirjoituksella
– tuntikirjanpito (jos hankkeessa palkkatyötä) Lomake 3321L
– matkalaskujäljennös (jos hankkeessa veloitettu matkakustannuksia), tarvittaessa myös matkaohjelma Lomake 3320L
– vastikkeetta tehdyn työn tuntikirjanpitolomakkeita (jos hankkeessa talkootyötä) Lomake 3322L
– selvitys kustannusten kohtuullisuudesta / tarjoukset (mikäli tätä ei ole todennettu jo hakuvaiheessa) Hintavertailulomake
– väliraportti / loppuraportti

Maksatukseen liittyvissä asioissa ota rohkeasti yhteyttä henkilöstöömme, autamme mielellämme!

Katso Hyrrä -ohjeistus tästä linkistä.


Top