Blogiarkistot

Tietojärjestelmien käyttökatko 25.8.–4.9.

MMM:n hallinnonalan järjestelmissä on käyttökatko 25.8.–4.9. Muun muassa Maaseutuviraston Vipu-, Hyrrä- ja Nekka-asiointipalvelut eivät ole käyttökatkon aikana käytettävissä. Käyttökatko koskee myös muiden virastojen järjestelmiä MMM:n hallinnonalalla.

Lisää aiheesta voit lukea tästä linkistä.

Lue lisää ›Hyrrä kiinni 17.8.–4.9.

Maaseuturahaston tukien sähköinen hakujärjestelmä Hyrrä on kiinni muutostöiden vuoksi 17.8.–4.9. Huomioikaa erityisesti, että katkon aikana ei pysty jättämään maksuhakemuksia eikä uusia hakemuksia.

Lue lisää ›Yritystukea myös kierrätyskoneiden hankintoihin

Valtioneuvosto on 30.3.2017 hyväksynyt maaseudun yritysrahoitusta koskevan asetusmuutoksen. Jatkossa maaseutualueilla sijaitsevat pk-yritykset voivat hakea yritysrahoitusta käytettyjen koneiden ja laitteiden hankkimiseen. Täsmennykset ja muutokset ovat lainsäädäntöä selkeyttäviä ja niillä yhdenmukaistetaan käytäntöjä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 yritysrahoituksen sekä muun julkisen rahoituksen välillä.

Käytetyn tekniikan hankkimiselle pitää olla selkeät perustelut. Pääosa rahoituksesta suunnataan edelleen uusien koneiden ja laitteiden hankkimiseen.

Lue lisää ›Ennakon kuittaavat maksut käynnistyivät Hyrrässä

Ensimmäisiä ennakon kuittauksia sisältäviä maksuja maksettiin viime viikolla Hyrrän kautta. Ominaisuus otettiin käyttöön maaliskuussa. Tämä mahdollistaa sen, että myös niille hankkeille, joille on maksettu ennakkoa, voidaan tehdä maksupäätöksiä.

Tällä hetkellä Hyrrässä työn alla ovat tekniset muutospäätökset ja teemahankkeiden toiminnallisuudet.
Hyrrän tavoiteaikataulu on päivitetty

Lue lisää ›Hankkeiden seurantatiedot tulee toimittaa tammikuun loppuun mennessä

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta rahoitettujen kehittämishankkeiden ja yritystukien saajien tulee ilmoittaa hankkeidensa seurantatiedot tammikuun 2017 loppuun mennessä. Tiedot voi toimittaa sähköisesti Hyrrä-asiointipalvelussa (https://hyrra.mavi.fi) tai paperilomakkeella, jonka saa osoitteesta www.suomi.fi/lomakkeet. Oman alueen ELY-keskus tai Leader-ryhmä neuvoo seurantatietojen toimittamisessa.

Jos kehittämishanke kestää alle vuoden,

Lue lisää ›Yritystukien maksut Hyrrän kautta käynnistyvät marraskuussa

Yritystukien maksupäätökset mahdollistavat toiminnot otetaan käyttöön Hyrrässä marraskuun alkupuolella. Tuotantoonviennin jälkeen ELY-keskukset tallentavat ensiksi paperilla tehdyt maksupäätökset Hyrrään ja sen jälkeen jatketaan uusien maksupäätösten teolla.

Lue lisää ›Hyrrän aikataulu

Maaseutuviraston sivuille www.mavi.fi/hyrra on lisätty Hyrrä-järjestelmän toteuttamisen tavoiteaikataulu. Aikataulua päivitetään sitä mukaa, kun järjestelmän kehittäminen etenee.

Hyrrän maksuosion valmistuminen vaikuttaa yritystukimaksuihin syys-lokakuussa

Hyrrään päivitetään syyskuussa yritystukien maksuhakemuksen mahdollistava osio ja lokakuussa yritystukien maksupäätökset mahdollistavat toiminnot. Lokakuun lopusta lähtien yritystuet maksetaan Hyrrän kautta,

Lue lisää ›Vinkkejä hankkeen maksuhakemuksen tekemiseen Hyrrässä

Voit hakea sähköisesti hankkeen maksua, kun

  • olet saanut hankkeellesi myönteisen tukipäätöksen sähköisessä muodossa
  • hankkeellesi on syntynyt tukikelpoisia kustannuksia, ne on maksettu ja ne ovat hankkeen kirjanpidossa

Katso tästä avuksesi tärkeimmät vinkit hankkeen maksuhakemuksen tekemistä varten!

Lue lisää ›Hyrrän usein kysytyt kysymykset

Hakijoiden usein kysymiä Hyrrä-kysymyksiä vastauksineen on koottu mavi.fi-sivustoille:

http://www.mavi.fi/fi/oppaat-ja-lomakkeet/Sivut/Hyrra-usein-kysytyt-kysymykset.aspx

Lue lisää ›Top