Hankkeiden seurantatiedot tulee toimittaa tammikuun loppuun mennessä

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta rahoitettujen kehittämishankkeiden ja yritystukien saajien tulee ilmoittaa hankkeidensa seurantatiedot tammikuun 2017 loppuun mennessä. Tiedot voi toimittaa sähköisesti Hyrrä-asiointipalvelussa (https://hyrra.mavi.fi) tai paperilomakkeella, jonka saa osoitteesta www.suomi.fi/lomakkeet. Oman alueen ELY-keskus tai Leader-ryhmä neuvoo seurantatietojen toimittamisessa.

Jos kehittämishanke kestää alle vuoden, seurantatiedot toimitetaan, kun hankkeen toteutusaika on päättynyt – viimeistään silloin, kun haetaan hankkeen viimeistä maksuerää.

Vuosina 2015–16 yritystukia saaneiden yrittäjien, joiden hanke on päättynyt 2015–16, tulee toimittaa tiedot tammikuun 2017 loppuun mennessä. Jatkossa yritystukia saaneen yrittäjän tulee toimittaa seurantatiedot investoinnin tai perustamistuen toimenpiteen päätyttyä, viimeistään silloin, kun haetaan viimeistä maksuerää. Jos tuensaajan saaman julkisen tuen määrä ylittää 5000 euroa, pitää seurantatiedot toimittaa lisäksi kahden vuoden kuluttua tuen viimeisen erän maksamisesta.

Seurantatiedot mittaavat rahoituksen vaikuttavuutta

Seurantatietojen avulla arvioidaan maaseutuohjelman vaikuttavuutta ja sen tavoitteiden toteutumista. Näin seurataan myös julkisten varojen käyttöä. Koostetut tiedot toimitetaan Euroopan komissioon, joka seuraa niiden avulla maaseutuohjelmien toteuttamista eri jäsenmaissa.

Maaseutuohjelmasta rahoitetaan hankkeita, joissa esimerkiksi järjestetään koulutusta, viestitään uusimmasta tutkimustiedosta sekä kehitetään kyliä ja maaseudun elinkeinoja. Hankkeiden seurantatiedot sisältävät tietoa muun muassa tuetuilla toimilla syntyneistä työpaikoista sekä koulutuspäivien ja osallistujien määrästä. Seurantatiedot voi toimittaa nyt ensimmäistä kertaa sähköisesti Hyrrä-asiointipalvelun kautta.

Lisätietoja tuenhakijalle: ELY-keskukset ja Leader-ryhmät

Ohje hanketukien seurantatietojen toimittamisesta Hyrrässä:
http://maaseutuvirasto.mobiezine.fi/zine/165/article-25923

Ohje yritystukien seurantatietojen toimittamisesta Hyrrässä:
http://maaseutuvirasto.mobiezine.fi/zine/123/article-25923


Top