Hankerahoitus

Leader- hankerahoitusta voivat hakea rekisteröidyt yhdistykset, julkisyhteisöt, säätiöt ja osuuskunnat. Tukea yleishyödylliseen kehittämishankkeeseen tai yleishyödylliseen investointiin voidaan myöntää julkisoikeudelliselle yhteisölle sekä sellaiselle yksityisoikeudelliselle yhteisölle, jonka pääasiallinen tarkoitus on muu kuin taloudellinen toiminta tai jonka toiminnan ensisijainen päämäärä ei ole voiton tavoittelu.

Tukea yhteistyöhankkeeseen voidaan myöntää, kun hankkeeseen osallistuu vähintään kaksi yhteisöä. Tuki myönnetään hankkeen vastuulliselle toimijalle.

Hakeminen tapahtuu pääsääntöisesti sähköisesti Hyrrä-palvelussa. 

Leader-toimintaryhmät voivat rahoittaa hankkeita, joissa julkisen rahoituksen myönnettävä vähimmäismäärä on 5000 euroa (poikkeuksena Leader-ryhmän hallinnoima teemahanke, jossa voidaan rahoittaa alle 5000 euron toimenpiteitä).

LINKIT:

Tästä linkistä pääset katsomaan yleisesittelyn hanketukiin liittyvistä asioista.

Tästä pääset esitykseen, jossa käydään läpi yksityiskohtaisemmin kustannusmallivaihtoehdot.

Tästä linkistä avautuu yksityiskohtaisempi ohjeistus yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtoihin.


Top