Itä-Suomen kalatalousryhmä

Kalatalouden kehittämiseksi ja edistämiseksi alueelliset kalatalousryhmät myöntävät julkista tukea kalatalouteen ja kalastusmatkailuun liittyviin hankkeisiin. Itä-Suomen kalatalouden toimintaryhmän alue kattaa Etelä- ja Pohjois-Karjalan sekä Etelä- ja Pohjois-Savon alueet.

Kalatalousryhmän tehtävänä on tukea elinkeinokalatalouden ja kalastusmatkailun kehittämistä paikallisten hankkeiden kautta. Käytännössä se tehdään auttamalla yrityksiä tukihakemusten laadinnassa ja myöntämällä rahoitusta erilaisille hankkeille. Hankkeet rahoitetaan kansallisista ja Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) varoista.

Itä-Suomen kalatalouden toimintaryhmän kalatalousaktivaattorina toimii Pekka Sahama ja ohjelmaa hallinnoi Rajupusu Leader ry.

Katso sivut: https://kalanvuoksi.fi/


Top