Blogiarkistot

Lähiruokapäivä hakee järjestäjiä!

Osta tilalta! -tapahtuma on nyt Lähiruokapäivä!

Lähiruokapäivä järjestetään 11.09.2021. Valtakunnallinen tempaus tunnettiin aiemmin nimellä Osta tilalta-päivä.

Päivän nimi muuttui, että joukkoon voisi liittyä mahdollisimman moninainen joukko lähiruuan ystäviä ja rautaisia ammattilaisia. Valtakunnallisen Lähiruokapäivän ytimessä ovat kuitenkin edellisvuosien tapaan ruuantuottajat ja tilat yhdessä uusien toimijoiden kanssa.

Lue lisää ›Ruokaketjun hankehaku on avoinna 27.8.2021 saakka

Järjestöt, yhdistykset, yritykset, muut yhteisöt ja korkeakoulut voivat hakea avustusta ruokaketjun kehittämishankkeisiin. Haku on avoinna 17.6.–27.8.2021. Ruokaketjun hankehaku pohjautuu hallitusohjelmaan kirjattuihin ruokapoliittisiin kirjauksiin.

Rahoituksella on tarkoitus toteuttaa hankkeita seuraavista aihepiireistä:

  • Painopiste 1: Elintarvikealan pk-yritysten riskienhallinta
  • Painopiste 2: Luomu-, lähiruoka- ja luonnontuotealan koordinaatio
  • Painopiste 3: Lisää lähiruokaa ja -luomua ruokapalveluihin dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) avulla
  • Painopiste 4: Luonnontuotealan täydennyskoulutus erityisammattitutkintotasoisen luonnontuotekehittäjäkoulutuksen aloittamiseksi Suomessa
  • Painopiste 5: Luomun käytön monipuolistaminen ammattikeittiöissä 

Lue lisää ›Ennakkotieto: Seurantalojen korona-avustushaku elokuussa

Opetus- ja kulttuuriministeriö avaa elokuun puolessa välissä koronatukipakettiin kuuluvan avustushaun, jolla on tarkoitus tukea seurantalotoimijoita talojen ylläpitokulujen kattamisessa. Avustuksen haku on auki kolme viikkoa. Haun alkamispäivästä ilmoitetaan myöhemmin.

Avustuksen hakemiseen valmistautuminen

Avustusta haetaan ministeriön sähköisessä asiointipalvelussa. Asiointipalvelun käyttö edellyttää Digi- ja väestötietovirastosta haettuja yhteisön puolesta asiointiin oikeuttavien Suomi.fi-valtuuksien käyttöä.

Lue lisää ›Maaseudun laajakaistainvestointien haku on avautunut

Suomi saa EU:n elpymisvaroista vähintään 16 miljoonan euron lisärahoituksen maaseudun laajakaistahankkeisiin. Laajakaistahankkeiden haku on nyt avautunut Hyrrä-asiointipalvelussa.

Rahoituksella voi rakentaa kyläverkon eli tilaajayhteysverkon tarvittavine yhteysverkkoineen kylään tai kyläryhmiin. Pitkiä runkoverkkoja ei rahoiteta, joten rahoitettava hanke edellyttää valmista ja kapasiteetiltaan riittävää runkoverkkoa tai yhteistyötä runkoverkkoa rakentavien hankkeiden tai toimijoiden kanssa.

Lue lisää ›Rajupusu-alueen seudullisen yritysneuvojaverkoston kysely yrittäjille

Rajupusun (Rantasalmi, Juva, Joroinen, Sulkava) alueella toimii seudullinen yritysneuvojaverkosto. Verkostoon kuuluvat Etelä-Savon Ely-keskuksen, Etelä-Savon TE-toimiston, Finnvera Oyj:n, Joroisten, Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien, ProAgria Etelä-Savo ry:n, Rajupusu Leader ry:n, Suomen metsäkeskuksen, Wäläkky Keski-Savon Uusyrityskeskus ry:n ja Itä-Savon Uusyrityskeskus ry:n edustajat.

Kyseessä on aktiivinen ja asiakaslähtöinen seudullinen yrityspalveluverkosto, joka auttaa yritysten perustamisessa ja kehittämisessä.

Lue lisää ›Leader-rahoitusta jaettavissa siirtymäkaudella 2021-2022

Leader-rahoitusta on vuosien 2021 ja 2022 aikana jaossa Rajupusu Leader ry:n kautta runsaasti. Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyi Rajupusu Leader ry:n rahoitushakemuksen kokonaisuudessaan suuntaa antavassa rahoituskehysjaossa. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 toimeenpanoa jatketaan siis kahden vuoden siirtymäkauden ajan vuoden 2022 loppuun saakka. Leader-ryhmät jatkavat toimintaansa rahoittamalla yrityksiä ja yhteisöjä olemassa olevilla maaseutuohjelman toimenpiteillä ja säännöillä,

Lue lisää ›Rajupusu Leader ry järjestää yhdessä Piällysmies ry:n kanssa tulevaisuuden työpajoja

Tulevan EU-maaseuturahoituskauden 2023-2027 valmistelu on alkanut. Piällysmies ry ja Rajupusu Leader ry tekevät yhteisen maaseudun kehittämissuunnitelman. Tulevaisuuden työpajoissa pohdimme yhdessä alueen vahuuksia, heikkouksia, uhkia ja mahdollisuuksia Leader-toiminnan näkökulmasta. Vallitsevan koronatilanteen vuoksi työpajat toteutetaan etäyhteydellä Teamsin kautta.

Työpajat ja niiden aiheet ovat:
• 24.2.2021 klo 16-18 (Nuoriso)
• 17.3.2021 klo 13-15 (Ympäristön hyvinvointi)
• 24.3.2021 klo 17-19 (Vapaa-aika ja viihtyvyys maaseudulla)
• 31.3.2021 klo 13-15 (Elinkeinojen kehittäminen)

Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan työpajoihin,

Lue lisää ›Leader-rahoitusta jatkuvasti haettavissa

Uusi rahoituskausi vuosille 2021-2027 on vielä valmistelussa, mutta samaan aikaan kun suunnitellaan uutta kautta, valmistellaan siirtymäkauden rahoitusta ja sen järjestelyjä.

Siirtymäkausi alkaa keväällä 2021 ja tulee olemaan kestoltaan vuoden 2022 loppuun. Siirtymäkaudella käytössä ovat uuden kauden varat, mutta hankemuodot pysyvät nykyisenlaisina. Tavoitteena on, että kehittämistoiminta saadaan jatkumaan mahdollisimman sujuvasti kausien vaihtuessa.

Lue lisää ›Rajupusu Leader ry ja Piällysmies ry yhdistymässä

Muutoksella tähdätään elinvoimaiseen Leader-toimintaryhmään

Rajupusu Leader ry:n ja Piällysmies ry:n syyskokouksissa käsitetliin toimintaryhmien yhdistymistä ja hyväksyttiin siihen liittyvä aiesopimus. Yhteistyön tiivistämisen taustalla on maa- ja metsätalousministeriön huhtikuinen ohjeistus tulevan EU:n rahoituskauden 2021-2027 Leader-ryhmäksi hakeutumisesta ja siihen liittyvistä, ryhmältä vaadittavista kriteereistä. Toimintaryhmän asukasmäärän tulee jatkossa olla pääsääntöisesti vähintään 20 000 maaseudun asukasta.

Lue lisää ›Etätyöt jatkuvat vuoden loppuun

Rajupusu Leader on siirtynyt taas pääsääntöisesti etätyöhön. Olemme etätyön aikana normaalisti töissä ja tavoitettavissa puhelimitse sekä sähköpostitse.  Suosittelemme jatkossa tapaamisten järjestämistä etäyhteydellä, mikäli tämä on mahdollista.

Voimme sopia tapaamisia verkon kautta tai tarvittaessa toimistolla, kun otat meihin ensin yhteyttä sopiaksesi tapaamisajan. Pahoittelemme tilanteesta aiheutuvaa haittaa.

Koronavuodesta huolimatta haettu hyviä hankkeita

Koronakevät toi haasteita myös Leader-toimintaan,

Lue lisää ›Top