Tervetuloa mukaan järvi- ja metsäkulttuurin hautomoon!

Tule ideoimaan paikallisten toimijoiden kanssa, kuinka kehitetään yhdessä aineettomaan kulttuuriperintöön liittyviä tapahtumia!

Järvien ja metsien keskellä elävinä me eteläsavolaiset ilmennämme arjessamme ja juhlassamme järvi- ja metsäkulttuuria – erilaisia vesistöjen ja metsien keskellä ja äärellä elämiseen liittyviä tapoja, käytäntöjä, perinteitä ja tapahtumia. 

Vuoden 2022 alkuun on suunnitteilla eteläsavolaisille toimijoille suunnattu aineettoman kulttuuriperinnön Leader-teemahankkeiden haku. Aineeton kulttuuriperintö Etelä-Savossa -teemahankkeiden tarkoituksena on nostaa esiin ja tuoda näkyväksi eteläsavolaista kulttuuriperintöä erilaisilla tapahtumilla ja omaehtoisella toiminnalla. Yleishyödyllisille toimijoille on suunnitteilla rahoitusta kehittämiseen ja investointeihin.

Tilaisuudessa on mahdollista hautoa olemassa olevia ideoita, etsiä yhteistyökumppaneita tai tulla kehittelemään ihan uutta ideaa yhdessä toisten paikallisten toimijoiden kanssa. Myös mahdollista teemahanketta voit hakea oman yhdistyksen ohella useamman toimijan muodostamana ryhmänä. 

Savonlinnassa pidimme jo hautomon 16.11., ja seuraavaksi tulossa ovat:

  • Juva 7.12. klo 16–18 Rajupusu Leader ryn:n toimistolla osoitteessa Juvantie 2, 51900 Juva.  

Voit halutessasi tutustua ennakkoon Joroisten, Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan kunnissa toimivaan Rajupusu Leader ry:hyn tästä: https://rajupusuleader.fi

  • Mikkeli 14.12. klo 16–18 Veej´jakaja ry:n toimistolla Mikkelin yliopistokeskuksen Cultiva-rakennuksessa osoitteessa Lönnrotinkatu 7, 50100 Mikkeli.

Voit halutessasi tutustua ennakkoon Mikkelin maaseutualueilla, Hirvensalmella, Kangasniemellä, Mäntyharjulla, Pieksämäellä ja Puumalssa toimivaan Veej´jakaja ry:hyn tästä:  Veej’jakaja (veejjakaja.fi)

  • Kaikkien Leader-alueiden yhteinen etähautomo Teamsissa 16.12. klo 14-16.

Ilmoittaudu mukaan hautomoihin tästä linkistä: https://link.webropol.com/s/hautomot

Paikalliset Leader-yhdistykset tarjoavat hautomoissa pientä purtavaa. Viimeinen ilmoittautumispäivä Juvan tilaisuuteen on 30.11., Mikkeliin 7.12. ja etähautomoon 13.12. Kaikki hautomot ovat samansisältöisiä, ja voit osallistua myös muuhun kuin oman alueesi hautomoon.

Hautomoissa ja mahdollisten teemahankkeiden suunnittelussa ovat mukana Etelä-Savon Leader-ryhmät Piällysmies ry, Rajupusu Leader ry ja Veej’jakaja ry sekä Saimaa-ilmiö ja Etelä-Savon maakuntaliiton koordinoima AKKU – Alueellinen kuntien kulttuuritoiminnan kehittäminen Etelä-Savossa -hanke, jota rahoittaa OKM.

Lisätietoja hautomoista saat Facebookista Eteläsavolaisen järvi- ja metsäkulttuurin hautomot | Facebook sekä Etelä-Savon maakuntaliiton kulttuurikoordinaattori Taru Tähdeltä taru.tahti@esavo.fi, p. 040 665 7230


Top