Virtapiikki – verkostoitumista kuuman kupin kera

Leader-ryhmät Rajupusu Leader ry ja Piällysmies ry sekä Savonlinnan Seudun Kolomonen ry kutsuvat Sulkavan, Rantasalmen ja Enonkosken asukkaita koolle.

Hankemaailman liikkeet tapahtuvat suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti. Siksi myös tulevaisuuden ennakointi hyvissä ajoin on tärkeää. Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n rooli koollekutsujana on herätellä yhdistystoimijoita olemassa olevaan tilanteeseen. Leader-toiminnan kantavana ajatuksena on valjastaa paikallisten asukkaiden osaaminen, tarpeet ja toiminta alueen kehittämistyöhön.

Tilaisuus sisältää Leader-ryhmien ajankohtaisia asioita sekä tämän hetken ja tulevaisuuden rahoitusmahdollisuuksia. Piällysmies ry ja Rajupusu Leader ry ovat yhdistymässä vuoden 2023 alusta. Ryhmien yhdistymisen taustalla on ryhmän toimintaan liittyvä väestöpohjavaatimus ja varsinkin halu tehdä yhä tiiviimpää yhteistyötä alueemme hyväksi.

Vuosi 2022 on siirtymäkautta, jolloin jaettavissa on molemmilla Leadereillä rahaa noin puolen miljoonan euron verran. Tukisumma koostuu EU:n, valtion ja kuntien rahoituksesta. Tukea myönnetään edellisvuosien tapaan yritys- ja hanketukiin. Parhaillaan suunnitellaan uutta maaseudun kehittämisohjelmaa vuosille 2023-2027. Tulevan EU-kauden painopisteitä ovat muun muassa työllisyyden edistäminen, sosiaalinen osallisuus ja paikallinen kehittäminen maaseutualueilla. Tärkeitä osa-alueita ovat myös digitalisaatio sekä ympäristö- ja ilmastotoimet.

Paikallisen Leader-alueen strategian luovat sen asukkaat. Ensimmäiset askeleet paikallisstrategian luomiselle on otettu keväällä 2021 toteutetuissa työpajoissa ja niiden antia tuodaan tilaisuudessa esille. Stategiatyötä jatketaan vuonna 2022.

Alustajiksi on kutsuttu myös paikallisia toimijoita: Sulkavalla toimintaansa avaa Ihmekollektiivi ry, Rantasalmella Tiemassaaren kyläyhdistys ja Enonkoskella Enonkoski-Seura.

Tilaisuuksia ovat mahdollistamassa myös Sulkavan, Rantasalmen ja Enonkosken kunnat. Ennakkoilmoittautujille on luvassa hankeinfon lisäksi kahvitarjoilu. Tilaisuudet ovat:

Sulkava            3.11. klo 17.30, Muikkukukko
Rantasalmi      4.11. klo 17.30 Rinssi Eversti
Enonkoski       11.11. klo 17.30 Maitolaituri

Rajupusu Leader ry järjestää omat tilaisuudet myös Juvalla 16.11 ja Joroisissa 17.11.

Lisätietoja:

Rajupusu Leader ry, Anne Vänttinen, Kirsi Blomberg
Piällysmies ry, Sini Yläsaari
Savonlinnan Seudun Kolomonen ry, Asko Koukkari

ilmoittautumiset asko.koukkari@kolomonen.fi


Top