Mikä on Leader?

Leader on paikallisten ihmisten maaseudun kehittämistyötä, jota oman alueen kunnat ja Suomen valtio rahoittavat Euroopan Unionin Maaseuturahaston lisäksi. Toiminnan lähtökohtana on omaehtoinen kehittäminen; ideat tulevat maaseudun asukkailta ja yrittäjiltä itseltään.

Leaderin kantavana ajatuksena on Leader-ryhmien työntekijöiden ja alueen toimijoiden paikallisen asiantuntemuksen ja osaamisen hyödyntäminen maaseudun kehittämistyössä. Suomessa on 54 Leader-ryhmää, jotka tekevät omat kehittämisohjelmansa ja valitsevat toteutettavat hankkeet. Etelä-Savossa toimii kolme Leader-ryhmää: Veej’jakaja ry, Piällysmies ry ja Rajupusu Leader ry. Leader-ryhmä aktivoi, innostaa, tiedottaa, kouluttaa ja toimii hankkeiden toteuttajien apuna. Lisätietoja Leader-toiminnasta löydät Leader Suomi -sivulta.

Leader toiminta koostuu kolmesta osa-alueesta:

  1. Leader-rahoitus

Leader-ryhmä rahoittaa yleishyödyllisiä ja elinkeinotoimintaa edistäviä hankkeita sekä yritystukia. Leader-rahoitusta voi hakea yleishyödylliseen kehittämishankkeeseen, investointihankkeeseen tai yrityshankkeeseen. Rahoitusta voivat hakea esimerkiksi yhdistykset, mikroyritykset, kunnat ja säätiöt.

  1. Leader-neuvonta

Hanketta suunniteltaessa tulee aina ottaa yhteyttä oman Leader-ryhmän toimistoon, jossa varmistetaan idean soveltuvuus kehittämisohjelmaan ja annetaan hankeneuvontaa. Hyvällä hankkeella on aina selkeä tarve ja se hyödyttää mahdollisimman monia. Sillä päästään vaikutuksiin, jotka näkyvät vielä pitkään hankkeen jo päätyttyä.

  1. Leader-toiminta

Leader-ryhmien kehittämisohjelmat laaditaan ohjelmakausittain eli 7-vuotisiksi. Jokaisella Leader-ryhmällä on oma hallitus, joka kootaan kolmikantaperiaatteen mukaisesti: kolmasosa hallituksen jäsenistä edustaa julkista hallintoa, toinen kolmannes paikallisia yhdistyksiä ja yrityksiä ja loput maaseudun asukkaita. Kolmikannalla varmistetaan Leader-toimintatavan edellyttämä avoimuus ja tasapuolisuus päätöksenteossa sekä rahoituksen jakautumisessa.

Kansainvälisyys on vahva osa Leader-toimintaa

EU:n alueella toimii yli 2000 Leader-ryhmää. Ne nivovat Euroopan maaseutua yhteen ja tekevät tiivistä yhteistyötä. Leader auttaa ruohonjuuritason kansainvälistymistä. Sen kautta haetaan oppia ja ideoita muista maista, tutustutaan ja tehdään yhdessä yli rajojen. Suomalaiset ovat hyviä ja kysyttyjä kumppaneita eurooppalaisissa yhteistyökuvioissa.


Top