Kevään 2022 tulevaisuustyö

Rajupusu Leader ry ja Piällysmies ry ovat päättäneet yhdistää voimansa muodostamalla yhteisen Leader-ryhmän tulevalle EU-rahoituskaudelle 2023-2027 mentäessä. Yhdistyneeseen Leader-ryhmään kuuluvat Enonkosken, Joroisten, Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan kunnat sekä Savonlinnan kaupungin maaseutualueet. Yhdistymisen myötä Leader-ryhmän nimi tulee muuttumaan.

Haku tulevan kauden Leader-ryhmäksi on kaksivaiheinen. Ensimmäinen vaihe päättyi 31.5.2021 ja siinä määriteltiin mm. ryhmien toiminta-alue, tarkasteltiin verkostoja, analysoitiin aluetta ja pohdittiin heikkouksia ja vahvuuksia. Hakemuksesta on saatu palaute, jonka pohjalta viimeistellään varsinainen strategia.

Toisen vaiheen haku päättyy 23.6.2022. Lopulliset päätökset Leader-ryhmien valinnasta ja niiden rahoituskehyksistä tehdään maa- ja metsätalousministeriössä syksyllä 2022. Rahoituskausi alkaa tämänhetkisen tiedon mukaan 1.1.2023.

Strategia perustuu jo ensimmäisessä vaiheessa tehtyyn nykytila-analyysiin sekä niistä johdettuihin kehittämistarpeisiin. Nykytila-analyysin löydät tästä linkistä.

Strategiatyössä tulee huomioida Suomen CAP27 -suunnitelma vuosille 2023-2027, jonka toimenpiteisiin voit tutustua tästä linkistä.

Strategiaa työstetään eteenpäin kevään 2022 aikana teemallisissa työpajoissa. Työpajat toteutetaan Teamsin kautta.

Työpajojen aiheet ovat:

1.     Kestävät, älykkäät ja osallistavat yhteisöt, 31.3.2022 kello 17:00 – 19:30

2.     Elinvoimainen ja kestävä elinkeinoelämä, 7.4.2022 kello 13:00 – 15:30

3.     Hyvinvoiva luonto, ympäristö ja ilmasto, 12.4.2022 kello 13:00 – 15:30

4.     Nuoret tulevaisuuden tekijöinä, aikataulu täsmentyy myöhemmin

5.     Strategian esittelytilaisuus, 15.6.2022 kello 14:00 – 15:00.

Ilmoittaudu mukaan työpajoihin tästä linkistä.

Voit antaa ajatuksiasi tulevaisuustyöhön myös tämän kyselyn kautta.

Ideoita, kehittämisehdotuksia tai palautetta strategiasta? Ota yhteyttä toimisto@rajupusuleader.fi, puh. 040 715 7189.


Top