Strategia 2014-2020

Vuodet 2021 – 2022 ovat niin kutsuttua siirtymäkautta. Siirtymäkaudella toteutetaan Rajupusu Leader ry:n strategiaa 2014 – 2020 olemassa olevien lakien ja säännösten mukaan, mutta siirtymäkauden varoilla. Siirtymäkauden rahoituksen suuruus ei vielä ole tiedossa.

Rajupusu Leader ry:n strategia ohjelmakaudelle 2014–2020 pureutuu vahvasti paikallisen elinkeinoelämän monipuoliseen kehittämiseen, maaseutuasumiseen ja vapaa-aikaan liittyvien mahdollisuuksien toteuttamiseen, matkailun edistämiseen sekä yhteisöllisyyden ja vaikuttamismahdollisuuksien parantamiseen. Kaikissa kehittämisteemoissa vaikuttavina ja arvioinneissa huomioon otettavina, horisontaalisina teemoina ovat 1) biotalous, 2) nuoret ja 3) alueiden välinen yhteistyö ja kansainvälisyys. Uudella toimintakaudella hankesuunnitelmia arvioitaessa horisontaalisten teemojen tuoma lisäarvo tuo kehittämisteemoihin lisää syventävää vaikutusta.

Rajupusu Leader ry:n paikalliseen kehittämisstrategiaan 2014-2020 pääset tästä.

Strategiakuva

Linkki kalvoon, jossa Rajupusu Leader ry:n kehittämisstrategia on esitettynä yhdelle kalvolle tiivistettynä (yllä).


Top