Vuosikertomus 2018

Vuonna 2018 strategian toteutuminen jatkui rivakasti. Varsinkin yritystukien kysyntä ja myöntö jatkuivat reippaana. Yhteistyökumppanien kanssa toteutettiin eri toimenpiteitä asukkaiden aktivoimiseksi, mm. matkailuyrittäjille suunnatut tilaisuudet ja yritysrahoituspuurot. Työntekijät osallistuivat jokaisessa kunnassa johonkin kesäajan tapahtumaan tekemään yhdistystä ja sen toimintaa tutuksi.

Yritystukia puollettiin vuoden 2018 aikana 13 yritykselle 15 eri hankkeeseen. Yritystuissa oli mukana sekä investointeja että perustamistukia. Myös hankehakemuksia otettiin kiitettävästi vastaan, hanketukia puollettiin yhteensä 11 kpl. Vuonna 2018 saatiin päätökset ja tehtiin maksatukset vanhoihin, vuosina 2015 ja 2016, käynnistettyihin teemahankkeisiin. Vuoden 2018 aikana käynnistyneen teemahankkeen Luonto ja Liikunta toimenpiteet valmistuivat. Vuoden 2018 avattiin ja käynnistettiin teemahanke Uudenlaiset tapahtumat, jossa rahoitettiin pieniä, uudenlaisia, jatkuvaluonteisia tapahtumia. Teemahankkeen toimenpiteet toteutuivat jo vuoden 2018 puolella.

Kalatalouspuolella toiminta on ollut myöskin vilkasta. Kalatalousaktivaattori Pekka Sahaman osa-aikaiseksi työpariksi palkattiin joulukuun alussa Teemu Hiltunen.

Vuosikertomuksen 2018 löydät tästä linkistä. 


Top