Vuosiraportti

Vuoden 2019 alussa Rajupusu Leader ry:n hallitus teki tiukennuksia rahoituslinjauksiin. Tiukennukset johtuivat siitä, että vuodelle 2019 jaettava myöntövaltuus oli niukka ja rahoitusta haluttiin myöntää mahdollisimman moneen strategiaa toteuttavaan, hyvään hankkeeseen. Myönnettävän kehyksen vähyyden takia, hallitus ei pystynyt tekemään rahoituspäätöksiä kevään 2019 jälkeen ennen kuin myöhään syksyllä, kun ennakkotieto palautuvista varoista sekä ns. toisen lisäkehyksen myöntövaltuuksista saatiin marraskuussa 2019. Yritystukia vuoden 2019 aikana puollettiin 9 yritykselle ja hanketukia 10 hankkeeseen.

Kalatalouspuolella toiminta on ollut myöskin vilkasta. Kalatalousaktivaattori Pekka Sahaman osa-aikaisena työparina toimi Teemu Hiltunen.

Vuosikertomuksen löydät tästä linkistä.


Top