Arkistot kuukausittain: syyskuu 2019

Rajupusu Leaderin hanketukia saaneet ovat tyytyväisiä saamaansa neuvontaan

Rajupusu Leader ry lähetti toukokuussa 2019 palautekyselyn kaikille, jotka olivat aloittaneet hankkeensa vuosien 2015 – 2018 aikana ja toteuttaneet sen loppuun 31.12.2018 mennessä. Kysely lähetettiin kaikille yritystukien ja hanketukien toteuttajille, mukaan lukien teemahankkeiden toteuttajat. Vastausprosentti kyselyyn oli 24,5%.

Kysely toteutettiin Google Driven kautta niin, että vastaajien taustaorganisaatio ei tullut esille.

Lue lisää ›Leader-rahoitusta saaneet maaseudun uudet yritykset menestyvät

Selvityksen mukaan Leader-rahoitusta saaneet maaseudun
yritykset menestyvät koko maan keskivertoyrityksiä paremmin. Yli neljä viidestä
Leader-rahoitusta saaneesta tuoreesta yrityksestä oli viiden vuoden jälkeen yhä
toiminnassa. Valtakunnallisesti keskimäärin joka toinen uusi yritys ajautuu
yritystoiminnan lopettamiseen jo viiden ensimmäisen vuoden aikana. Suomen
Leader-ryhmien tekemässä selvityksessä tarkasteltiin toimintansa aloittavia
yrityksiä, jotka saivat Leader-rahoitusta ensimmäisen työntekijän
palkkaamiseen.

Lue lisää ›Top