Hankerekisteri

Hankerekisteriin kootaan kaikki meneillään olevan ohjelmakauden (2014 – 2020) hankkeet, jotka ovat saaneet maaseuturahaston tukea ELY-keskusten tai Leader-ryhmien kautta.

Voit katsoa tietoja esimerkiksi:

  • alueittain (valitse ELY-keskus)
  • toimintaryhmittäin
  • tukimuodoittain
  • toimintalinjoittain
  • toimenpiteittäin
  • tai yhdistelemällä eri rajauskriteerejä.

Valitse rajauskriteerit pudotusvalikoista.
Sanahaun avulla voit hakea myös yksittäistä tuenhakijaa tai hanketta.

Tästä linkistä pääset Ruokaviraston ylläpitämään valtakunnalliseen hankerekisteriin.


Top