Ohjeita hakijalle

Kun suunnittelet hanketta, ota aina yhteyttä oman Leader-ryhmäsi toimistoon. Varmistetaan yhdessä ideasi soveltuvuus kehittämisohjelmaan ja käydään läpi tarvittavat lisätiedot. Näin vältyt turhan työn tekemiseltä.

Hankkeiden hakijoina voivat olla alueen yhdistykset, julkisoikeudelliset yhteisöt, säätiöt ja alle kymmenen henkilöä työllistävät yritykset.

Ideasi jalostetaan yhteistyössä hankesuunnitelmaksi. Se on paitsi oma työsuunnitelmasi myös pohja Leader-ryhmän hallituksessa tehtävälle päätökselle ja jatkossa hankesuunnitelma luo raamit toiminnallesi. Siksi ideasi muotoilu suunnitelmaksi kannattaa tehdä huolella.

Hyvällä hankkeella on aina selkeä tarve ja se hyödyttää mahdollisimman monia. Sillä päästään vaikutuksiin, jotka näkyvät vielä pitkään hankkeen jo päätyttyä.

Hankesuunnitelman sisältöedellytyksiä voit kerrata mm. Hanketoimijan käsikirjaa lukemalla. Hankehakijoita avustetaan Leader-ryhmässä hankesuunnitelman tekemisestä loppuraportin laatimiseen saakka.

Hanke voidaan aloittaa, kun hankehakemus on vireillä eli Leader-ryhmä on vastaanottanut sen. Leader-ryhmän hallitus arvioi hankkeen tarkoituksenmukaisuuden oman ohjelmansa ja asetettujen valintakriteerien perusteella. Päätös perusteluineen lähetetään paikalliseen ELY-keskukseen, joka voi poiketa Leader-hallituksen päätöksestä vain, jos se ei ole lakien ja asetusten mukainen. Suositeltavaa on odottaa ELY-keskuksen tekemää päätöstä tuen myöntämisestä – muuten toimit omalla riskilläsi.

Tiedon hanke- eli tukipäätöksestä saat ELY-keskukselta sähköpostitse. Älä suoraan arkistoi sitä vaan lue ja ymmärrä, sillä päätös saattaa poiketa hakemuksestasi toimenpiteiden tai kustannusten osalta. Tukipäätösasiakirjat käydään läpi Leader-työntekijän kanssa.

Hanketta toteuttaessasi saat tarvittaessa ohjausta mm. maksatushakemuksen tekoon.

Varaudu tarkkaan kirjanpitoon: tiliotteet, kuitit, matkakulut, työsopimukset, työajan seuranta jne. tulee olla kunnossa. Hankkeen päättyessä tehdään loppumaksatus ja loppuraportti.

Ota rohkeasti yhteyttä jo hankkeen ideavaiheessa. Autamme mielellämme!


Top