Rajupusu Leader ry ja Piällysmies ry yhdistymässä

Muutoksella tähdätään elinvoimaiseen Leader-toimintaryhmään

Rajupusu Leader ry:n ja Piällysmies ry:n syyskokouksissa käsitetliin toimintaryhmien yhdistymistä ja hyväksyttiin siihen liittyvä aiesopimus. Yhteistyön tiivistämisen taustalla on maa- ja metsätalousministeriön huhtikuinen ohjeistus tulevan EU:n rahoituskauden 2021-2027 Leader-ryhmäksi hakeutumisesta ja siihen liittyvistä, ryhmältä vaadittavista kriteereistä. Toimintaryhmän asukasmäärän tulee jatkossa olla pääsääntöisesti vähintään 20 000 maaseudun asukasta.

Piällysmies ry:n alueeseen kuuluvat tällä hetkellä Savonlinnan maaseutualueet sekä Heinäveden ja Enonkosken kunnat, Savonlinnan keskusta ei ole Leader -toiminta-aluetta. Rajupusu Leader ry:n aluetta ovat puolestaan Joroisten, Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan kunnat. Rajupusu Leader ry:n ja Piällysmies ry:n alueella asuu tällä hetkellä yhteensä noin 34 000 asukasta. Heinäveden siirtyessä Pohjois-Karjalan maakuntaan ja sitä myöten Joensuun seudun Leader-ryhmään siirtymäkauden jälkeen vuonna 2023, yhteinen asukasmäärä vähenee noin 31 000 asukkaaseen. Muodostuva uusi Leader-ryhmä on edelleen asukasmäärältään suhteellisen pieni verrattuna moneen muuhun Suomen Leader-ryhmään. Alueiden kuntien kannanottoja suuremman Leader-ryhmien muodostamiselle on tiedusteltu kesän ja syksyn 2020 aikana. Kunnat ovat sitoutuneet (Heinävettä lukuun ottamatta) suuremman toiminta-alueen muodostamiseen.

Rajupusu Leader ry ja Piällysmies ry ovat jo reilun vuoden pohtineet yhteistyön tiivistämistä ja sitä puoltavat monenlaiset näkökohdat. Ryhmien toimintakulttuureissa ja tavoitteissa on selviä yhdistymistä puoltavia samankaltaisuuksia. Muutos turvaa toiminnan resurssit, mahdollistaa toiminnan monipuolistumisen ja uusien toimintamallien sekä yhteistyöverkostojen kehittämisen. Samalla saadaan enemmän alueellista näkyvyyttä ja ollaan vahvempi sekä neuvottelukykyisempi yhteistyökumppani.

Suunniteltu uusi yhdistys aloittaa toimintansa tulevan rahoituskauden alussa, todennäköisesti vuonna 2023. Tavoitteena on yhdistää toiminnat niin, että saadaan muodostettua elinvoimainen Leader-toimintaryhmä, joka huomioi toiminnassaan paikallisen asiantuntemuksen sekä alueen tasapuolisen kehittämisen.

Kokous historiallisesti hybridimallilla

Rajupusu Leader ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 24.11.2020 Kuus-Huukkalassa Rantasalmella. Kokous järjestettiin vallitsevan koronatilanteen vuoksi historiallisesti niin sanotulla hybridimallilla: osa kokouksen osallistujista oli paikan päällä, osa osallistui Teams-etäyhteyttä käyttäen. Poikkeuksellinen vuosi on pakottanut ottamaan varsinaisen digiloikan, jonka myötä myös erilaiset osallistumistavat onnistuivat erittäin hyvin ja nettiyhteydet riittivät.

Hallitus vuodelle 2021 valittu

Hallitukseen kuuluu yhdistyksen syyskokouksen valitsemat 12 varsinaista jäsentä sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Hallitus muodostuu kolmikantaperiaatteella: kolmannes hallituksen jäsenistä edustaa julkista hallintoa, kolmannes yhteisöjä (yhdistyksiä ja yrityksiä) ja kolmannes maaseudun asukkaita. Puolet jäsenistä on vuosittain erovuoroisia. Uusina hallitukseen valittiin Joroisista julkishallinnon edustajana Virva Leväinen (varajäseneksi Janne Immonen) ja Juvalta julkishallinnon edustajana Antti Kinnunen (varajäseneksi Ritva Hänninen). Lisäksi Sulkavan kunnan yhteisöjen edustajan varajäseneksi valittiin Kiira Auvinen. Muina hallituksen jäseninä jatkavat Joroisista Eveliina Kautto ja Marja Huupponen, Juvalta Kirsi Jylhä-Lipsanen ja Anne Suhonen, Rantasalmelta Jari Rautiainen, Eija Guttormsen ja Suvi Kokkola sekä Sulkavalta Kukka-Maaria Kärki, Ari Möttönen ja Maarit Tiimonen. Rajupusu Leader ry:n hallitus kokoontuu seuraavan kerran 9.2.2021 järjestäytymiskokoukseensa. Kokouksessa käsiteltäviksi tulevat hankehakemukset on jätettävä Hyrrään viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Lisätietoja:

Rajupusu Leader ry
Anne Vänttinen
toiminnanjohtaja
Puh: 040 715 7189
E-mail: anne.vanttinen@rajupusuleader.fi


Top