Leader-rahoitusta jaettavissa siirtymäkaudella 2021-2022


Leader-rahoitusta on vuosien 2021 ja 2022 aikana jaossa Rajupusu Leader ry:n kautta runsaasti. Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyi Rajupusu Leader ry:n rahoitushakemuksen kokonaisuudessaan suuntaa antavassa rahoituskehysjaossa. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 toimeenpanoa jatketaan siis kahden vuoden siirtymäkauden ajan vuoden 2022 loppuun saakka. Leader-ryhmät jatkavat toimintaansa rahoittamalla yrityksiä ja yhteisöjä olemassa olevilla maaseutuohjelman toimenpiteillä ja säännöillä, mutta uusilla siirtymäkauden rahoilla.
Rajupusu Leader ry:n kautta jaettavissa maaseuturahaston kautta on 1,25 miljoonaa euroa, summa koostuu EU:n, valtion ja kuntien rahoituksesta. Summa sisältää rahoitusta yritys- ja hanketukiin sekä toimintarahaan.
Rajupusu Leader on kaudella 2014-2020 onnitustunut aktivoimaan alueen yrityksiä, yhdistyksiä ja kuntia kehittämään toimintaansa hankemuotoisen rahoituksen avulla. Leader-ryhmä on kauden aikana onnistunut myös kehittämään omaa toimintaansa ja saanut aikaan onnistumisia, mikä näkyy selkeästi myös nyt jaetussa myöntövaltuudessa.

Leader- toiminnan päämääränä on maaseudun monialainen kehittäminen paikallisten asukkaiden ja elinkeinoelämän tarpeista lähtien. Rajupusu Leader ry toimii Joroisten, Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien alueilla ja rahoittaa yleishyödyllisiä kehittämis- ja investointihankkeita sekä myöntää yritystukia. Päätöksen puollettavista hankkeista tekee Rajupusu Leader ry:n hallitus.

Tukihakemuksia vastaanotetaan jatkuvasti. Toivomme niin yleishyödyllisten toimijoiden kuin alueen yritysten ottavan meihin rohkeasti yhteyttä ideoidensa kanssa. Rajupusu Leader ry:n toimiston väki, toiminnanjohtaja Anne Vänttinen ja hankeaktivaattori Kirsi Blomberg, ovat hankehakijoiden tukena koko hakuprosessin ajan, aina ideointivaiheesta maksatushakemuksen ja loppuraportin tekoon saakka.

Uusi rahoituskausi alkaa vuoden 2023 alussa. Piällysmies ry ja Rajupusu Leader ry ovat suunnitelleet yhdistymistä, joka tarkoittaa että suunniteltu uusi yhdistys aloittaisi toimintansa uuden rahoituskauden alussa. Tavoitteena on yhdistää toiminnat niin, että saadaan muodostettua elinvoimainen Leader-toimintaryhmä, joka huomioi toiminnassaan paikallisen asiantuntemuksen sekä alueen tasapuolisen kehittämisen.


Top