Rajupusu -alueen yrityskyselyn tulokset

Rajupusu -alueen yritysneuvojaverkosto toteutti kevään 2018 aikana yrityskyselyn, jossa käytiin läpi 53 yrityksen tämän hetkisiä kuulumisia ja tulevaisuuden näkymiä. Kyselyt tehtiin puhelimitse tai tapaamalla yrittäjä kasvotusten. Rajupusu -alueeseen kuuluu Rantasalmi, Juva, Joroinen ja Sulkava.

Haastateltavista yrityksistä 30:llä oli erinäisiä kehittämistarpeita. Osa tarpeista oli pieniä kehittämistoimenpiteitä omaa työtä ajatellen ja muutama yritys oli tehnyt hyviä suunnitelmia yrityskasvua ajatellen. 24 yrittäjällä kehittämistoimiin liittyi pieniä investointisuunnitelmia.

21 yrittäjällä oli myös suunnitelmia eri omistusjärjestelyjen suhteen seuraavan viiden vuoden sisään. Viisi yrittäjää toivoi saavansa apua ulkopuoliselta taholta ja muutama ei osannut vielä sanoa kokeeko tarvitsevansa apuja, kun asia on ajankohtaisempi.

Kyselyssä selvittiin, millaista koulutusta yrittäjät tarvitsisivat. Viisi yrittäjää toivoi koulutusta markkinointiin. Yksi vastaajista kohdentaisi markkinointikoulutuksen matkailupuolelle ja kaksi etenkin somemarkkinoinnin alueelle. Lisäksi toivottiin koulutusta tukimuodoista, rahoituksesta ja tukien hakemisesta, sekä kirjanpitoon liittyvää koulutusta.  Muutamissa vastauksissa tuli esille toiveena palvelualalla tarvittava kielikoulutus (venäjä) ja eri kansallisuuksien kohtaamiseen kohdennettua koulutusta. Lisäksi yksittäisissä vastauksissa tulivat esille korttikoulutukset, betoniala, työturvallisuus, ensiapukoulutus ja lakisääteiset koulutukset.

Toiveena kahdessa vastauksessa tuli myös, että yrittäjät kävisivät toistensa luona kylässä verkostoitumassa. Samalla voisi myös oppia toisilta yrittäjiltä.

Yrittäjiltä selvitettiin myös työntekijätarpeita ja kysyttiin kuinka moni olisi kiinnostunut rekrytoimaan ulkomailta tai ottamaan maahanmuuttajataustaisen töihin. Vastaajista yksitoista voisi harkita rekrytointia ulkomailta ja osalla on työntekijöitä myös muualta ollutkin. Kaksikymmentä yritystä ilmoitti, että voisivat harkita maahanmuuttajan työllistämistä, mutta moni koki puutteellisen kielitaidon olevan haasteellista ja suomen kielen puuttuminen jopa esti työllistymistä joihinkin ammatteihin.

Kyselyn lopuksi selvitettiin vielä työilmapiiriä, jonka yrittäjistä suurin osa koki hyvänä. Muutamassa vastauksessa tuli esille yrittäjän oma jaksaminen haasteellisina kuukausina.

Yritys-Suomi Rajupusu verkostoon kuuluvat: Rajupusu Leader ry, Joroisten kunta, Juvan kunta, Sulkavan kunta, Rantasalmen kunta, Etelä-Savon TE-toimisto, ProAgria Etelä-Savo, Uusyrityskeskus Wäläkky, Etelä-Savon ELY-keskus, Metsäkeskus ja Finnvera.

 

 


Top