Hallituksella uusi puheenjohtajisto

Toimintaryhmän hallitus järjestäytyi tammikuussa. Hallitus muodostuu kolmikantaperiaatteella: kolmannes hallituksen jäsenistä edustaa julkista hallintoa, kolmannes yhteisöjä (yhdistyksiä ja yrityksiä) ja kolmannes maaseudun asukkaita.

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Eetu Nissinen Sulkavalta ja varapuheenjohtajana Kimmo Ihalainen Joroisista. Hallituksen muut jäsenet ovat Joroisista Riikka-Mari Damski ja Eveliina Kautto, Juvalta Anne Suhonen, Kirsi Jylhä-Lipsanen ja Ritva Hänninen, Rantasalmelta Riitta Minkkinen, Ari Korhonen ja Jari Rautiainen sekä Sulkavalta Maarit Tiimonen ja Heikki Mikkonen. Rahastonhoitajana toimii ProAgria ry:n kirjanpitäjä Arja Seppänen.

Vuonna 2017 puollettin tukea yhteensä euroa 676 721,53  euroa.

Hankerahoitus kohdistui vuoden 2017 aikana yritystukiin, yleishyödyllisiin kehittämishankkeisiin sekä yleishyödyllisiin investointihankkeisiin. Rajupusu Leader ry:n tämän kauden ensimmäinen yritysryhmähanke sai puoltavan päätöksen vuoden 2017 loppupuolella. Hallitus puolsi rahoitusta vuoden 2017 aikana kaiken kaikkiaan 10 yleishyödylliselle toimijalle, 11 yritykselle 12 hankkeeseen sekä tukea teemahankkeen Luonto ja Liikunta toteuttamiseen 5 hakijalle. Tukea puollettiin yhteensä 676 721,53 euroa. Julkisen tuen lisäksi kaikissa hankkeissa on mukana hakijoiden omaa, yksityistä rahoitusta ja osin talkootyötä. Hankerahoitushaku Leader-ryhmiin on jatkuva, ja hyviä hankeideoita niin yleishyödyllisiin hankkeisiin, yritystukiin sekä yritysryhmähankkeisiin otetaan mielellään vastaan. Rajupusu Leader ry:n toimiston väki, toiminnanjohtaja Anne Vänttinen ja hankeaktivaattori Kirsi Blomberg, ovat hankehakijoiden tukena koko hakuprosessin ajan, aina ideointivaiheesta maksatushakemuksen ja loppuraportin tekoon saakka.

Monipuolisia, erilaisia ja hyviä hankkeita

Vuoden 2017 hankehauissa on erityisen ilahduttavaa se, että yrityksien hankehakemuksia niin investointeihin kuin perustamistukiin on tullut enenemässä määrin. Rajupusu Leader ry:n tämän kauden ensimmäinen yritysryhmähanke sai puoltavan päätöksen. Hankkeen tavoitteena on auttaa kuutta maaseutumatkailun ohjelmapalvelu-, majoitus- ja ravintola-alan yritystä uusien palvelujen kehittämisessä yritysryhmähankkeen kautta. Yritysryhmässä kehitetään mukana olevien yritysten yhteistä palvelutarjontaa, matkailun verkostoja ja markkinointia. Myös yhdistysten ja järjestöjen hankehakemuksia kehittämistoimenpiteisiin ja yleishyödyllisiin, alueen asukkaille suunnattuihin investointeihin, tuli kiitettävästi. Rajupusu Leader ry avasi vuonna 2017 teemahankkeen Luonto ja Liikunta, jonka toimenpiteiden toteutus pääsi alkamaan vuoden loppupuolella. Teemahankkeen Uudenlaiset tapahtumat -hakuaikaa on vielä hieman jäljellä helmikuun loppuun saakka.

Maaseutuviraston hankerekisteri sisältää sisältää tiedot kaikista hankkeista ja yritystuista, joita ELY-keskukset ja Leader-ryhmät ovat rahoittaneet ohjelmakaudella 2014–2020. Hankerekisteri löytyy osoitteesta www.maaseutu.fi. Hankerekisteristä voi napata ideoita myös omaa hanketta varten!

 


Top