Biotalous tutuksi hankkeen tilaisuuksia syksyllä 2019

Rajupusu Leader ry:n Biotalous tutuksi -hanke tiedottaa alueella yrityksiä ja asukkaita siitä, mitä biotalous voi pitää sisällään ja innostaa ideoimaan ja tunnistamaan alueen mahdollisuuksia. Hankkeessa toteutetaan eriaiheisia informaatiotilaisuuksia kaikissa neljässä kunnassa.

Syksyn ensimmäinen tilaisuus pidetään Juvalla 18.9.2019 kello 13:30 – 17:00. Aiheena on Pakkausmateriaalit ja niiden tulevaisuus. Tilaisuudessa luennoijana toimii Suomen Pakkausyhdistys ry:n toimitusjohtaja  Antro Säilä. Tilaisuuden ohjelma: https://rajupusuleader.fi/wp-content/uploads/2019/07/BIOTALOUS-TUTUKSI-Pakkausmateriaali-tilaisuus-Juva.pdf

3.10.2019 kello 13:30 – 17:00 järjestetään Rantasalmella Uusiutuvan energian teemapäivä yhdessä valtakunnallisen Energiayrittäjyydestä elinvoimaa maaseudulle -hankkeen kanssa. Tilaisuuden tarkoituksena on jakaa ajantasaista tietoa aurinkoenergian ja biokaasupotentiaalin hyödyntämismahdollisuuksista, laitetietoudesta, ym. Tavoitteena on myös innostaa uusiutuvan energian hyödyntämistä harkitsevia lisäselvitysten tekoon ja mahdolliseen toteutukseen. Tilaisuuden ohjelma: https://rajupusuleader.fi/wp-content/uploads/2019/08/Ohjelma-uusiutuvan-energian-teemapäivä-Rantasalmi-3.10.2019.pdf

Lisäksi 6.11.2019 järjestetään opintomatka Tarvaalan Biotalouskampukselle. https://rajupusuleader.fi/wp-content/uploads/2019/09/Opintomatka-esite-1.pdf

Tilaisuudet ovat maksuttomia, mutta niiihin tulee ilmoittautua etukäteen. Ilmoittautumiset sähköpostitse kirsi.blomberg (a) rajupusuleader.fi.


Top