Uudenlaiset tapahtumat-teemahanke/kehittämisosio

Hakuaika: 10.11.2017 – 28.2.2018

Uudenlaiset tapahtumat -teemahanke on suunnattu toiminta-alueen yhdistyksille, seuroille, säätiöille, osuuskunnille, kunnille, seurakunnille ja muille yhteisöille, jotta he voisivat toteuttaa teemanmukaisia uudenlaisia, kaikille avoimia tapahtumia.

Teemahanke on tarkoitettu seuraaviin yhdistysten tapahtumien kehittämistoimiin:

 • Luoda malli uudenlaisten tapahtumien järjestämiseksi tulevaisuudessa, konseptointi (kuinka tapahtuma on jatkossa esim. helpommin, edullisemmin tai tuottavammin järjestettävissä, mistä rahoitus tulevaan tapahtumaan, millaisen yhteistyöverkoston kanssa jne.)
 • Uudenlaisten tapahtumien toteuttaminen (esim. innovatiiviset kulttuuri-, liikunta-, ruoka- ja matkailutapahtumat), jotka ovat kaikille avoimia
 • Olemassa olevien tapahtumien laajentaminen vaikuttavuudeltaan, verkostoiltaan, jatkuvuudeltaan; tapahtumaketju
 • Tulee tuoda alueelle jotain uutta ja erityistä tai tulisi olla toteutettu uudella tavalla

Kehittämisosio

Hankkeesta voidaan rahoittaa esimerkiksi innovatiivisia kulttuuri-, liikunta-, ruoka-, ja matkailutapahtumia, jotka ovat kaikille avoimia. Toimenpiteen kustannukset voivat olla 1000 – 8000 euroa, tuen suuruus 850 – 6800 euroa. Hankkeen tukiprosentti 85 prosenttia, joten yksityisen rahan osuus on 15 prosenttia. Yksityinen rahoitus voi koostua 100 prosenttisesti vastikkeettomasta työstä.

Tukikelpoisia kustannuksia ovat esim.

 • Tapahtumien suunnittelu ja koordinointi (kohtuulliset kustannukset)
 • Markkinointikustannukset
 • Kohtuulliset matkakustannukset
 • Esiintyjien palkkiot (liityttävä tapahtuman kehittämiseen)
 • Hankkeeseen osa-aikatöihin palkatun esim. nuoren tai työttömän palkkakustannukset

Tukikelvottomia kustannuksia

 • Yksittäiset konsertit
 • Osallistujien matkakustannukset
 • Palkinnot

Hakemukset ja tarvittavat liitteet

 1. Kehittämishankehakemus tehdään lomakkeella 3325A
  Pystyt täyttämään lomakkeen kentät lataamalla ja tallentamalla sen koneellesi
 2. Ajantasainen yhdistysrekisteriote
 3. Yhdistyksen viimeisimmät tilinpäätöstiedot
 4. Mikäli hankkeessa tehdään talkoita, täytä arvio talkootyöstä lomakkeella 3306F
 5. Pöytäkirjanote siitä kokouksesta, jossa yhdistys on päättänyt hakea toimenpidettä.
 6. Yli 2 500 euron suuruisissa hankinnoissa selvitys tavanomaisesta hintatasosta, riittävä määrä tarjouksia tai muu selvitys kustannusten kohtuullisuuden arvioimiseksi.
 7. Indikaattorilomake 3306Dind
 8. Tarvittavat luvat ja ilmoitukset
 9. Selvitys ALV-velvollisuudesta

Hakemuksen toimitus

Hakemus liitteineen toimitetaan Rajupusu Leader ry:n toimistoon postitse tai sähköpostilla 28.2.2018 mennessä.

Tuettavien toimenpiteiden valinta

Hakuajan päättymisen jälkeen Rajupusu Leader ry:n hallitus tekee valinnan ja rahoituspäätökset määräaikaan mennessä jätettyihin hakemuksiin, jotka on toimitettu oikealle lomakkeelle ja tarvittavine liitteineen. Mahdolliset lisäselvitykset tulee toimittaa annettuun määräaikaan mennessä. Toimenpiteet valitaan Rajupusu Leader ry:n hallituksessa käyttäen valintakriteereinä Rajupusu Leader ry:n yleishyödyllisten hankkeiden kriteereitä.

Lisäksi hakija saa
+1 lisäpiste, jos hakija on uusi hanketoimija

Lisäkriteerit, joista 0 tai 1 piste

 • Tapahtumaa on järjestämässä useampi kuin yksi toimija
 • Tapahtuman kehittämisen kohderyhmänä / toteuttajana ovat nuoret
 • Samanlaista tapahtumaa ei ole järjestetty Rajupusu Leader ry:n alueella 10 viime vuoden aikana

Saavutettu pisteytys priorisoi toimenpiteiden rahoitusjärjestyksen. Lisäksi otetaan huomioon Uudenlaiset tapahtumat -teemahankkeen käytössä oleva rahoituskehys.

Lisätietoja:
Hankeaktivaattori Kirsi Blomberg
kirsi.blomberg@rajupusuleader.fi
puh. 044 7320 703


Top