Rakennusinvestoinnit

Varaa aikaa riittävästi rakentamis- tai remontointitukihakemuksen valmisteluun perustuen siihen, milloin rakentaminen on tarkoitus aloittaa. Ennen Leader-hallituskäsittelyä kaikki rakentamishankkeet käyvät asiantuntijan arvioitavana Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.

Rakennusinvestointihakemus koostuu seuraavista osista:
o Hankehakemus
o Hankesuunnitelma
o Pääpiirustukset:
1-sarjana sähköisessä muodossa ja tallennettuna Hyrrään hakemuksen liitteeksi. Pääpiirustusten tulee vastata rakennusluvassa hyväksyttyjä suunnitelmia tai lupasuunnitelmat tallennetaan hakemuksen liitteeksi.
(Suomen rakentamismääräyskokoelman mukaiset suunnitelmat: asemapiirustus mittakaavassa 1:500, piirustuksessa esitetty ko. tila rakennuksineen. Rakennuksen pohjapiirustus, tavallisesti 1:50 ja poikkileikkaus, esim. 1:100, rakennuksen julkisivupiirustukset 1:100).
Suunnittelijan pätevyysvaatimukset ovat Maankäyttö- ja rakennuslain sekä Rakentamismääräyskokoelman A2-Suunnittelijoiden pätevyys ja vastuunjako mukaiset.
o Kustannusarvio
o Rakennusselostus: esim. RT Rakennusselostusohje TALO 2000 tai pienehköissä hankkeissa RT Rakennustapaselostus TALO 2000.
o Jäljennökset tarvittavista luvista: jos kyseessä on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen luvanvarainen toimenpide (rakennuslupa) tai muun viranomaisen lupa. Kirjallinen lausunto rakennusvalvonnasta, jos rakennuslupa ei ole tarpeen.
o Kehittämishankkeen tavoitteet ja tulokset
o Erikoissuunnitelmat: Esim. rakenne-, LVI-, sähkö- ja muut vastaavat suunnitelmat
o Kopio urakkasopimuksesta, jos perustustyön tai kokonaisrakentamisen suorittaa urakoitsija. Urakkasopimusta ei saa allekirjoittaa ennen investointitukihakemuksen vireille tuloa Hyrrä-järjestelmässä. Koskee kaikkia hankintasopimuksia hanke- ja yritystuessa.

Lisäksi tarvittaessa:
o Arvio vastikkeettomasta työstä
o Irtaimiston hankinnan osalta hintatason selvitys, tarkoituksenmukaisella tavalla riittävä määrä tarjouksia.
o Asiantuntijan arvio oman puutavaran tai maa-aineksen määrästä, laadusta ja hinnasta.

Investointeja sisältävien hankkeiden pysyvyysaika on viisi vuotta siitä, kun hankkeen viimeinen maksuerä on suoritettu tuensaajalle.

Rajupusu Leader ry:n hallituksen linjaukset investointeihin liittyen:
o Hankkeille puollettava tukitaso voi vaihdella,
o Vesiosuuskuntien käyttö- ja jätevesi-investointeja voidaan tukea tapauskohtaisesti silloin, kun investointi on osana jotakin muuta yleishyödyllistä hanketta
o Kyläkoulujen ja muita julkisilta tahoilta ostettavien rakennusten hankintoja ei tueta. Sen sijaan em. rakennusten remontointia, korjausta ja sisällöntuottamista voidaan tukea.
o Pilaantuneen maaperän puhdistamista ja kunnostamista ei tueta

Linkit:


Top