Näin haet Y-tunnuksen

Tunnus haetaan Y1-lomakkeella. Lomake löytyy linkistä:
https://www.ytj.fi/index/ilmoittaminen/perustamisilmoitus.html
Yritykset ja yhteisöt voivat ilmoittaa tietojaan samalla lomakkeella sekä PRH:lle että Verohallinnolle. Vaikka lomake onkin yhteinen, kumpikin viranomainen antaa neuvoja vain omaan toimialaansa kuuluvissa asioissa; esim. arvonlisäveroasioissa kannattaa siis ottaa suoraan yhteyttä verohallintoon.

Yhdistys hakee Y-tunnuksen tekemällä perustamisilmoituksen.
Lomakkeessa kysytään mihin kaikkiin rekistereihin yhdistys haluaa liittyä, mutta pelkkää Y-tunnusta haettaessa kohdan voi jättää tyhjäksi, jos yhdistyksen toiminta ei sitä edellytä. Ilmoitusta ei voi tehdä sähköisesti.
Lisätietoja kohtaan voi kirjoittaa esim. ”Y-tunnus yhdistykselle viranomaisasiointia varten”.
Lomake allekirjoitetaan yhdistyksen sääntöjen mukaan eli välttämättä yhden nimenkirjoitusoikeudellisen allekirjoitus ei riitä. Y1-lomakkeen liitteeksi laitetaan kopio perustamiskirjasta ja yhdistyksen säännöistä, sekä toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase (toimiva yhdistys) tai toimintasuunnitelma ja talousarvio (uusi yhdistys).
Y-tunnuksen hakeminen on maksutonta.
Y-tunnuksen saa selville noin kahden työpäivän kuluttua ilmoituksen jättämisestä. Katso tieto www.ytj.fi.

 
Yrityksen perustamisasioissa sinua neuvoo Uusyrityskeskus ja lisää tietoa löydät myös sivustolta www.yrityssuomi.fi sekä www.perustamisopas.fi.


Top