Hallituksen rahoituslinjaukset 2022

 • Myönnettävä enimmäistukimäärä sekä yritysten investointituissa että hanketuissa (yleishyödylliset kehittämishankkeet ja yleishyödylliset investoinnit) on 100 000 euroa. Hallituksella on oikeus käyttää harkinnanvaraa tuen määrästä päättäessään.
 • Hankkeille puollettava tukitaso voi vaihdella.
 • Yleishyödylliset kehittämishankkeet: tukitaso enintään 80 %.
 • Yleishyödylliset investointihankkeet: tukitaso enintään 60 %.
 • Tiedonvälityshanke: tukitaso enintään 80 %.
 • Perustamistuki: tukitaso enintään 75 %.
 • Vesiosuuskuntien käyttö- ja jätevesi-investointeja voidaan tukea tapauskohtaisesti silloin, kun investointi on osana jotakin muuta yleishyödyllistä hanketta.
 • Pilaantuneen maaperän puhdistamista ja kunnostamista ei tueta.
 • Laajakaistainvestointeja ei tueta.
 • Hirvi- ja nylkyliiteri-investointeja ei tueta.
 • Hankkeiden ennakkomaksuihin ei sisällytetä kuntarahaosuutta pääsääntöisesti lainkaan. Asiaa voidaan kuitenkin harkita tapauskohtaisesti.


Top