Energiatehokkaat kylät -teemahanke

Energiatehokkaat kylät –teemahankkeen tavoitteena on alueen toimijoiden aktivoiminen lisäämällä kiinnostusta energiatehokkaisiin ratkaisuihin ja kierrätykseen sekä luoda edellytyksiä yhteisöllisten hyötypuutarhojen perustamiselle ja pienimuotoiselle lähiruoan kasvattamiselle yhteisön omiin tarpeisiin. Tulevaisuuden kehitykseen vaikuttavat kuluttamisemme muutokset sekä tarve varmistaa hyvinvoinnin edellytykset asuinpaikasta riippumatta. Ihmisten ja luonnon tarpeiden oikeanlainen yhteensovittaminen on edellytys kestävälle kehitykselle. Toimenpiteet voivat sisältää teemaan liittyviä rakentamis- sekä kone-, laite- ja kalustoinvestointeja.

Teemahanke toteutetaan Rajupusu Leader ry:n toiminta-alueella (Joroinen, Juva, Rantasalmi ja Sulkava).

Tukitaso: 75 % kokonaiskustannuksista toimenpiteittäin
•Toimenpiteen kustannukset: 800 – 9 000 euroa
•Toimenpide voi koostua useasta eri investoinnista
•Rahoitettavilla investoinneilla 5 vuoden pysyvyysvaatimus viimeisestä maksatuksesta
•Hakuaika toimenpiteille: 15.9.-30.10.2020

•Hankkeen toteutusaika on arviolta 1.12.2020-31.10.2021 (Rajupusu Leader infoaa toteutusajan alkamisesta)

Hankkeesta voidaan rahoittaa esimerkiksi seuraavia toimenpiteitä:
*kylätalojen ja muiden yleishyödyllisten tilojen energiaratkaisut
*yhteisten tilojen remontointi ja korjaaminen energiatehokkaaksi
*teemaan liittyvien koneiden, laitteiden ja välineiden hankinta
*erilaisten kasvihuoneiden ja kasvualustojen hankinnat ja rakentamiset
*uudet innovaatiot ja rakentamistoimenpiteet kestävän kehityksen pohjalta

Rahoitettavat toimenpiteet valitaan valintakriteerien perusteella marraskuussa 2020.
Katso valintakriteerit tästä

Omarahoitusosuuden voi rakennusinvestoinneissa kuitata jopa 100 % talkootyöllä (15 euroa/henkilötyötunti + 30 euroa/konetyötunti).

Hakemus ja tarvittavat liitteet:
1) Hakemus tehdään lomakkeella 3325B Katso lomake tästä
Pystyt täyttämään lomakkeen kentät lataamalla ja tallentamalla sen koneellesi
2) Ajantasainen yhdistysrekisteriote
3) Yhdistyksen viimeisimmät tilinpäätöstiedot
4) Mikäli hankkeessa tehdään talkoita, täytä arvio talkootyöstä lomakkeella 3306F Katso lomake tästä
5) Pöytäkirjanote siitä kokouksesta, jossa yhdistys on päättänyt hakea toimenpidettä.
6) Yhdistyksen säännöt 
7) Kustannus- ja rahoitussuunnitelma
8) Yli 2 500 euron suuruisissa hankinnoissa selvitys tavanomaisesta hintatasosta, riittävä määrä tarjouksia tai muu selvitys kustannusten kohtuullisuuden arvioimiseksi.
9) Indikaattorilomake 3306Dind Katso lomake tästä

10) Rakentamisinvestoinneissa lisäksi tarvittavat viranomaisluvat, rakennuspiirustukset jne.

Hakemus liitteineen toimitetaan Rajupusu Leader ry:n toimistoon postitse tai sähköpostilla 30.10.2020 mennessä.
Rajupusu Leader ry, Juvantie 2, 51900 Juva
kirsi.blomberg (a) rajupusuleader.fi

Hankkeen toimenpiteiden tulee olla toteutettuina 31.10.2021 mennessä.

Katso teemahankkeen esittely -diat tästä linkistä!

Tulostettavan ohjeistuksen löydät tästä.


Top