AIKU-kehittäminen

Toimenpiteiden hakuaika: 1.3.2022 – 31.3.2022

Teemahankkeen tavoitteena on tehdä näkyväksi elävää aineetonta kulttuuriperintöä, kehittää kulttuuriperintötoimintaa ja lisätä toimijoiden välistä yhteistyötä. Paikallisen kulttuuriperinnön piirteiden tunnistaminen, esiin tuominen ja arvostuksen nostaminen auttaa alueen asukkaita vahvistamaan omaa paikallista ja alueellista identiteettiä. Teemaan on suunnitteilla rahoitusta sekä kehittämiseen että investointeihin yleishyödyllisille toimijoille, josta tämä on kehittämispuoli. Hanke toteutetaan Rajupusu Leader ry:n toiminta-alueella (Rantasalmi, Joroinen, Juva ja Sulkava) ja siinä rahoitetaan aineetonta kulttuuriperintöä tukevia pienehköjä kehittämistoimenpiteitä.

Toimenpiteen kokonaiskustannukset voivat olla 1 000 – 10 000 euroa. Tuki on 90 % hyväksyttävistä kustannuksista. Hakijan tulee esittää hankesuunnitelmassa perusteltu vahva ja selkeä yhteys aineettomaan kulttuuriperintöön.

Omarahoitusosuuden voi kattaa kokonaan vastikkeettomalla työllä.

Tukikelpoisia kustannuksia ovat esimerkiksi

 • Tapahtumien suunnittelu ja koordinointi
 • Markkinointikustannukset
 • Matkakustannukset valtion matkustussäännön mukaisesti
 • Ostopalvelut
 • Palkat ja palkkiot
 • Vuokrat
 • Toiminnan toteuttamiseen liittyvät materiaalikustannukset ja pienhankinnat
 • Talkootarjoilut
 • HUOM: Kustannusten tulee olla kohtuullisia / alueen hintatasoa, jotta ne ovat tukikelpoisia.

Tukikelvottomia kustannuksia ovat

 • Yksittäiset konsertit tai tapahtumat
 • Osallistujien matkakustannukset
 • Palkinnot

Hakemus ja liitteet

Hakemus tehdään lomakkeella 3325A.
HUOM: hankehakemus tulee allekirjoittaa sääntömääräisesti.

* linkki lomakkeeseen 3325A (pdf) Teemahankkeen kehittämistoimenpiteen suunnitelma
3325A Teemahankkeen kehittämistoimenpiteen suunnitelma (xls)
* linkki lomakkeen 3325A täyttöohjeeseen. (pdf)

Hakemuksen liitteiksi tarvitaan seuraavat asiakirjat:

* selvitys hakijan taloudellisesta tilanteesta, esim. tilinpäätösasiakirjat
* selvitys hakijan nimenkirjoitusoikeudesta eli yhdistysrekisteriote ja yhteisön säännöt
* yhdistyksen päätös hankkeen hakemisesta, ote pöytäkirjasta
* eritelty kustannusarvio
* selvitykset kustannusten kohtuullisuudesta, tarvittaessa siihen liittyvät tarjoukset
* talkoosuunnitelma (erillinen lomake 3306f)
* tavoite/seurantiedot (erillinen lomake 3306Lind)

Hakemus tulee lähettää allekirjoitettuna Rajupusu Leaderille 31.3.2022 mennessä:

Postitse osoitteeseen: Rajupusu Leader ry, Juvantie 2, 51900 Juva

tai sähköpostitse yhtenä pdf -tiedostona : toimisto @ rajupusuleader.fi


Top