Strategia 2014 – 2020

Kalatalouden kehittäminen, kalastusmatkailun edistäminen ja vesistöjen käytön monipuolistaminen Itä-Suomen kalatalousryhmän kehittämisstrategian ytimessä

Aktiivinen ja perinteikäs kalatalous on tärkeä osa itäsuomalaista identiteettiä ja elämäntapaa. Kaupallinen kalatalous on merkittävää alueella. Toiminta-alue on laaja, joskin luonnonolosuhteiltaan ja kalatalouden kannalta melko yhdenmukainen. Itä-Suomen kalatalousryhmän strategia ohjelmakaudella 2014–2020 jakautuu kolmeen pääteemaan:

1. verkostoitunut ja monipuolinen kalatalous
2. kalastusmatkailu
3. vesistöjen monipuolinen merkitys, käyttö ja osallisuus

Tästä pääset lukemaan Kiehtovat kalavedet -strategian.


Top