Itä-Suomen kalatalousryhmä

Kalatalouden kehittämiseksi ja edistämiseksi alueelliset kalatalousryhmät myöntävät julkista tukea kalatalouteen ja kalastusmatkailuun liittyviin hankkeisiin. Itä-Suomen kalatalouden toimintaryhmän alue kattaa Etelä- ja Pohjois-Karjalan sekä Etelä- ja Pohjois-Savon alueet.

Tukea voi saada esimerkiksi:

  • ammattikalastajien yhteistyön lisäämiseen
  • ammattikalastajien liiketoiminnan ja uusien tuotteiden ja   toimintamuotojen kehittämiseen
  • kalastusmatkailun kehittämis- ja investointihankkeisiin
  • pienimuotoisiin menekinedistämistapahtumiin ja kalanjalostuksen lisäämiseen
  • kansainväliseen yhteistyöhön

Kalatalousryhmän tehtävänä on tukea elinkeinokalatalouden ja kalastusmatkailun kehittämistä paikallisten hankkeiden kautta. Käytännössä se tehdään auttamalla yrityksiä tukihakemusten laadinnassa ja myöntämällä rahoitusta erilaisille hankkeille. Hankkeet rahoitetaan kansallisista ja Euroopan kalatalousrahaston (EKTR) varoista.

Itä-Suomen kalatalouden toimintaryhmän kalatalousaktivaattorina toimii Pekka Sahama ja ohjelmaa hallinnoi Rajupusu Leader ry.

kala


Top