Investointien toteutettavuustutkimus

Ennen mittavan investoinnin toteuttamista voi hakea tukea sen taloudellisten, toiminnallisten tai teknisten edellytysten selvittämiseen. Selvitys voi kohdistua esimerkiksi siihen, onko järkevämpää hankkia yrityksen toimitilat rakentamalla uusi rakennus vai remontoida olemassa olevaa tai onko kannattavampaa tehdä koneinvestointi vai käyttää alihankkijaa. Voidaan myös selvittää esimerkiksi sitä, onko tarkoituksenmukaista hankkia osa koneista tai laitteista käytettyinä tai selvittää investoinnin taloudellisia, teknisiä, toiminnallisia ym. edellytyksiä ja toteuttamisen vaihtoehtoja.

  • tuki 50 %, minimituki 1500 € (hankkeen kustannus oltava vähintään 3000 €)
  • tuki 40 %, maataloustuotteiden ensiasteen jalostus, minimituki 1500 €
    (hankkeen kustannus vähintään 3 750 €)

 

Tästä pääset katsomaan yksityiskohtaisemman yritystuki-esityksen.


Top