Toimintakertomus 2016

Vuosi 2016 oli Leader-hankehakemusten käsittelyn ja päätösten näkökulmasta niin kutsuttu normaali vuosi. Vuoden aikana hanketoimijat pystyivät myös hakemaan maksatuksia hankkeista. Rajupusu Leader ry:n henkilöstön työmäärän kannalta vuosi oli kiireinen aktivointi- ja neuvontatyössä. Toisaalta myös jatkuvat muutokset Hyrrä-järjestelmän kehittämistyössä aiheuttivat lisäkouluttautumistarpeita henkilöstölle.

Vuonna 2015 lopulla ja vuoden 2016 alkupuolella toimintaryhmän käynnistämät yleishyödyllisiin investointeihin kohdistuneet teemahankkeet (3 kpl) pääsivät käynnistymään toimenpiteiden toteuttajien näkökulmasta pitkän odotuksen jälkeen. Valitettavasti teemahankkeista ei saatu sähköisiä päätöksiä eikä maksatuksia ollut mahdollista tehdä vuoden 2016 aikana.

Rajupusu Leader ry:n toiminnanjohtaja vaihtui toisella vuosipuoliskolla Pia Jääskeläisen siirryttyä uusiin tehtäviin ja Anne Vänttisen aloitettua uutena toiminnanjohtajana.

Kalatalouspuolella näkyi ohjelmakauden 2014-2020 hieman rauhallisempi käynnistymisvauhti, sillä menneen vuoden aikana Hyrrä-järjestelmä otettiin käyttöön ja ensimmäisiä hankepäätöksiä tehtiin. Kalatalousaktivaattori Pekka Sahama oli hyvin kiireinen aktivointi- ja neuvontatyössä.

Lue tästä linkistä Rajupusu Leader ry:n 2016 toimintakertomus.


Top