Valintakriteerit

Kaikki hankkeet arvioi ja pisteyttää Rajupusu Leader ry:n hallitus seuraavanlaisin menettelyin:

  • hallituksen jäsenet arvioivat hankehakemukset ennen hallituksen kokousta
  • päätös pisteytyksestä ja puollettavista hankkeista tehdään hallituksen kokouksessa

Valittavaksi/puollettavaksi voidaan harkita hanketta, jonka osalta:

  • kaikki pakolliset hyväksyttävyyskriteerit täyttyvät
  • sen minimipistemäärä täyttyy

Mikäli myöntövaltuus ei riitä kaikille minimipistemäärän ylittäville, hankkeet rahoitetaan pisteytyksen perusteella saadussa paremmuusjärjestyksessä.

Tästä linkistä pääset hankevalintakriteereihin.


Top