Toimintasuunnitelma 2021

Leader-toimintaa yhdistys toteuttaa Etelä-Savossa Juvan, Joroisten, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien alueella. Itä-Suomen kalatalouden toimintaryhmän osalta toiminta-alue on Itä-Suomi eli Etelä- ja Pohjois-Karjala, Etelä- ja Pohjois-Savo.

Yhdistyksen tavoitteena on kannustaa ja aktivoida maaseudun asukkaita ja toimijoita yhteistyöhön alueensa kehittämiseksi, edistää maaseudun säilyttämistä elinvoimaisena sekä lisätä maaseudun kehittämiseen liittyvää osaamista ja kokemusten vaihtoa eri maaseutualueiden välillä kansainvälinen yhteistyö mukaan lukien. Yhdistys toteuttaa lisäksi omia hankkeita tarpeen mukaan sekä Leader- että kalataloustoiminnassa.

Lue tästä linkistä 2021 toimintasuunnitelma.


Top