Tehoa Etelä-Savon vesien suojeluun – hae avustusta vesien kunnostukseen Etelä-Savon ELY-keskuksesta

Vesiensuojelun tehostamisohjelma tuo merkittäviä mahdollisuuksia vesiensuojeluun tulevina vuosina. Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus myöntää avustusta vesien tilaa parantaville kunnostushankkeille sekä niitä tukeville alueellisten ja paikallisten toimijoiden verkostoille.

Avustushakemukset jätetään ELY-keskuksen yleisten asiointilomakkeiden liitteenä osoitettuna Etelä-Savon ELY-keskukselle. Hakuohjeet ja –lomakkeet ovat ELY-keskuksen verkkopalvelussa osoitteessa ely-keskus.fi > Palvelut > Rahoitus ja avustukset.

Avustushakemus on mahdollista toimittaa myös sähköpostilla osoitteella kirjaamo.etela-savo(at)ely-keskus.fi tai postitse Etelä-Savon ELY-keskus, kirjaamo, PL 164, 50101 Mikkeli.

Hakemukset on toimitettava Etelä-Savon ELY-keskukseen viimeistään 10.5.2019.

Katso lisää:
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/-/tehoa-etela-savon-vesien-suojeluun-hae-avustusta-vesien-kunnostukseen-ely-keskuksesta-etela-savo-


Top