Hallituksen rahoituslinjaukset

RAJUPUSU LEADER RY:N HALLITUKSEN YLEISET RAHOITUSLINJAUKSET
Päätetty Rajupusu Leader ry:n hallituksen kokouksessa 1/2018 30.1.2018

o Hankkeille puollettava tukitaso voi vaihdella
o Yleishyödylliset kehittämishankkeet: tukitaso enintään 70 %
o Yleishyödylliset investointihankkeet: tukitaso enintään 50 %
o Tiedonvälityshanke: tukitaso enintään 80 %
o Laajakaistainvestoinnit: tukitaso enintään 70 %
o Perustamistuki: tukitaso enintään 75 %

o Vesiosuuskuntien käyttö- ja jätevesi-investointeja voidaan tukea tapauskohtaisesti silloin, kun investointi on osana jotakin muuta yleishyödyllistä hanketta.
o Pilaantuneen maaperän puhdistamista ja kunnostamista ei tueta.
o Hankkeiden ennakkomaksuihin ei sisällytetä kuntarahaosuutta pääsääntöisesti lainkaan. Asiaa voidaan kuitenkin harkita tapauskohtaisesti.


Top