Rahoitusapua yrityksille

ELY-keskus avaa 31.3.2020 yrityksille rahoitushaun koronavirusepidemiasta aiheutuneiden markkina- ja tuotantohäiriöiden minimoimiseksi. Yritys voi jättää sähköisen hakemuksen aluehallinnon asiointipalvelussa (https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/palvelut). Hallitus on myöntänyt lisätalousarviossa ELY-keskuksille myöntämisvaltuutta 300 miljoonaa euroa. Avustus on käytettävissä koko maassa.

ELY-keskukselta koronarahoitusta voivat hakea pk-yritykset yritysmuodosta riippumatta.

Avustus suunnataan yrityksille:

  • joille koronavirus on aiheuttanut tilapäisiä markkina- ja tuotantohäiriöitä 
  • jotka pyrkivät uudistumaan ja vahvistamaan osaamistaan
  • joilla on kannattavan toiminnan edellytykset jatkossa ja jotka eivät ole olleet vaikeuksissa 31.12.2019
  • varsinkin sellaisille pk-yrityksille, jotka työllistävät vähintään yhden ja enintään viisi henkilöä
  • yksityiset elinkeinoharjoittajat (toiminimet), vaikka työllistettyjä henkilöitä olisi enemmän kuin viisi.

Avustuksella pyritään lieventämään koronavirusepidemian yrityksille aiheuttamia talousvaikutuksia ja kannustamaan yrityksiä työllistämään. Julkisella rahoituksella pyritään osaltaan turvaamaan se, että yritykset pystyvät jatkamaan toimintaansa kannattavasti kriisin jälkeen. Samalla pyritään turvaamaan työpaikkoja ja palvelujen saatavuutta suomalaisille. Avustusta ei voi myöntää maa-, metsä- ja kalatalouden sekä maataloustuotteiden jalostuksen ja -kaupan alan yrityksille.

Yritys voi hakea rahoitusta joko ELY-keskukselta tai Business Finlandilta, ei molemmilta.

Apua tarjolla rahoituksen hakemiseen

Rahoitusneuvontaa varten avataan 31.3.2020 puhelinpalvelu, p. 0295 024 800 ja sähköposti poikkeusrahoitus.ely@ely-keskus.fi.

Opastusta sähköisessä asioinnissa saa myös Yritys-Suomen puhelinpalvelusta, p. 0295 020 500.

Hakemusten käsittelyyn koottu näin alkuvaiheessa yli 20 työntekijää Itä-Suomessa

Koronavirusepidemian seurauksena talousvaikeuksiin joutuneiden yritysten määrä on suuri ja taloudellisen avun tarve ennennäkemätön. Olemme varautuneet runsaaseen hakemusmäärään siten, että ELY-keskuksessa Itä-Suomen alueelta tulevia hakemuksia käsittelee alkuvaiheessa yli 20 työntekijää. Pyrimme ripeään hakemusten käsittelyyn ja avustuksen maksamiseen.

Yrittäjä, ota yhteys pankkiisi, Finnveraan ja verottajaan

Yritysten kannattaa olla ajoissa yhteydessä pankkiinsa ja Finnveraan, jos on tarvetta lisäkäyttöpääomalle tai lyhennysohjelmien järjestelyille. Myös verojen ja eläkemaksujen osalta on mahdollista käyttää erityisjärjestelyjä. 

Tietoa löytyy ELY-keskuksen verkkosivuilta

Etelä-Savon ELY-keskuksen sivulla on laaja tietopaketti yrityksille tarjolla olevista palveluista koronan aiheuttamassa poikkeustilanteessa.

Tarkemmat tiedot kehittämisavustuksen myöntöperusteista ja hakemisesta

Linkki aluehallinnon asiointipalveluun. Sähköisen asioinnin linkki avautuu 31.3.2020.


Top