Laajakaistan rakentamiseen tukea yhä useammalle

Valtioneuvosto on 8.6.2017 hyväksynyt muutoksen maaseudun kehittämishankkeiden rahoitusta koskevaan asetukseen. Muutokset selventävät lainsäädäntöä ja hankkeiden toteutusta. Muutoksella lavennettiin laajakaistan rakentamistukeen oikeutettujen määritelmää ja mahdollistettiin kierrätyskoneiden hankinta.

Laajakaistahankkeita rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta alueilla, joilla verkkoja ei rakenneta markkinaehtoisesti.  Jatkossa maaseutualueilla toteutettaviin laajakaistahankkeisiin voivat hakea tukea myös muut kuin yleishyödylliset yhteisöt. Aikaisemmin tukea on voitu myöntää vain sellaiselle operaattorille, jonka yhtiöjärjestyksessä on maininta yleishyödyllisyydestä.

Asetukseen tehdään myös muutos koskien laajakaistahankkeiden tukitasoja. Jatkossa tukea voidaan myöntää toteuttajasta riippuen 50 tai 70 prosenttia. Muutoksen myötä tuenhakijoiden määrä voi hieman kasvaa, mutta muuten hankkeiden toteutukseen ei tule muutoksia. Tukea hakeva toimija voi edelleen olla korkeintaan pk-kokoluokkaa.

Maaseutuohjelman kehittämishankkeissa voi jatkossa hakea rahoitusta myös käytettyjen koneiden ja laitteiden hankkimiseen. Näin hankintoja voidaan tehdä monipuolisemmin kiertotaloutta edistäen ja resursseja säästäen. Käytettyjen koneiden ja laitteiden hankkimiselle pitää kuitenkin olla selkeät perustelut.

Jatkossa tukea voi hakea niin sanottujen pilottihankkeiden investointien kustannuksiin. Pilotissa kehitetään uutta tai parannettua tuotetta, prosessia tai palvelua ja nyt niitä voidaan testata paremmin todellisissa olosuhteissa. Pilottihankkeiden investointien kustannuksista tukikelpoisia ovat poistokustannukset.

Asetusmuutoksen myötä laajenevat mahdollisuudet kansainväliseen kehittämiseen. Jatkossa kansainvälistä toimintaa voidaan tukea myös maaseutuohjelman koulutushankkeissa.

Muutokset tulevat voimaan 13.6.2017.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriössä:
maaseutuylitarkastaja Marianne Selkäinaho, p. 029 516 2218, marianne.selkainaho(at)mmm.fi


Top