Koikkalan kyläyhdistys ry: Kylätalo kuntoon!

Koikkalan kyläyhdistys edistää alueen asukkaiden yhteistyötä, kylien elinkelpoisuutta, viihtyvyyttä, harrastus- ja kulttuuritoimintaa sekä toimii kylien ns. edunvalvojana. Tuen avulla parannetaan kylätalon varustetasoa ja käytettävyyttä. Kylätalo on jokaisen kyläläisen käytettävissä oleva tila, jossa lapset ja nuoret ovat suurin käyttäjäryhmä. Tuen avulla parannetaan varustetasoa niin että tilaa voidaan käyttää yhä monipuolisemmin tarjoamaan maaseudulta katoavia palveluja. Tietokoneen, nettiyhteyden ja tulostimen avulla voidaan tarjota mahdollisuus hoitaa tarvittavia asioita, jos kyläläisellä tietotekniikkaa ei kotona ole. Nuorten kerhotoimintaa varten hankitaan mm. ruokailuvälineitä ja astioita ja kyläläiset kohentavat nuorten kanssa yhdessä kylätalon ulkonäköä talkoovoimin.


Top