Itä-Suomen kalatalousryhmä hakee 2-3 osa-aikaista kalatalousaktivaattoria

Itä-Suomen kalatalousryhmä on Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) ja Suomen toimintaohjelman 2014 – 2020 tarkoittaman paikallinen kalatalouden toimintaryhmä.

Itä-Suomen kalatalousryhmä tukee ja kehittää kalatalouselinkeinoja ja kalastusmatkailua Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan alueilla tiiviissä yhteistyössä toiminta-alueensa 11 Leader-ryhmän kanssa. Kalatalousryhmä aktivoi alueen toimijoita tekemään yhteistyötä, neuvoo hankerahoituksen hakemisessa ja myöntää rahoitusta ”Kiehtovat kalavedet” -strategiaansa toteuttaville kehittämishankkeille.

Itä-Suomen kalatalousryhmä hakee ajalle 1.11.2018 – 31.3.2020

2-3 OSA-AIKAISTA KALATALOUSAKTIVAATTORIA

Määräaikaisen työsuhteen aikana tehtävä työ vastaa kokoaikaisen työntekijän 9 kuukauden työpanosta.

Tarjolla on monipuolinen näköalapaikka kalatalouden kehittämiseen. Kalatalousaktivaattorin tehtäväkenttään kuuluu mm. hankeideoiden kartoittaminen alueilla, elinkeinon yhteisen ”kala- ja vesifoorumin” rakentaminen, yhteydenotot kouluihin, koululaisvierailut ammattikalastajien luo, kalastusmatkailuyrityksiin ja kunnostuskohteisiin sekä tiedotus ja viestintä. Kalatalousaktivaattorit järjestävät infotilaisuuksia ja muita tapahtumia kalatalouden edistämiseksi. He toimivat päätoimisen kalatalousaktivaattorin työpareina.

Hakijalta edellytetään työtehtävään soveltuvaa koulutustaustaa, esim. kalataloudesta, matkailusta tai viestinnästä. Hakijalle katsotaan eduksi aluetuntemus ja erityisosaaminen esimerkiksi kestävän kalastuksen, kalastusmatkailun tai monipuolisen vesistöjen käytön alalla. Myös kokemus nuorten kanssa työskentelystä on etu. Arvostamme aktiivista otetta työhön, kykyä työskennellä erilaisten ihmisten kanssa ja ”katu- / vesistöuskottavuutta”. Hakijalla tulee olla mahdollisuus oman auton käyttöön sekä ilta- ja viikonlopputöihin. Aktivaattorit pyritään sijoittamaan tasaisesti koko kalatalousryhmän alueelle.

Työ voidaan toteuttaa myös ostopalvelusopimuksella.

Työtehtävien täyttäminen edellyttää myönteistä rahoituspäätöstä kalatalousryhmälle. Työsuhteissa noudatetaan 4 kk:n koeaikaa.

Tutustu Itä-Suomen kalatalousryhmän ”Kiehtovat kalavedet” kehittämisstrategiaan osoitteessa www.kalanvuoksi.fi

Hakemukset ansioluetteloineen pyydetään toimittamaan 14.9.2018 mennessä osoitteeseen Itä-Suomen kalatalousryhmä / Pekka Sahama, Ristimäenkatu 3 A 9, 57130 Savonlinna tai sähköpostitse pekka.sahama@rajupusuleader.fi.

Lisätietoja: Itä-Suomen kalatalousryhmä, aktivaattori Pekka Sahama, puh. 050 550 2100, pekka.sahama@rajupusuleader.fi tai Rajupusu Leader ry, toiminnanjohtaja Anne Vänttinen, puh. 040 715 7189, anne.vanttinen@rajupusuleader.fi.


Top