Hyrrän aikataulu

Maaseutuviraston sivuille www.mavi.fi/hyrra on lisätty Hyrrä-järjestelmän toteuttamisen tavoiteaikataulu. Aikataulua päivitetään sitä mukaa, kun järjestelmän kehittäminen etenee.

Hyrrän maksuosion valmistuminen vaikuttaa yritystukimaksuihin syys-lokakuussa

Hyrrään päivitetään syyskuussa yritystukien maksuhakemuksen mahdollistava osio ja lokakuussa yritystukien maksupäätökset mahdollistavat toiminnot. Lokakuun lopusta lähtien yritystuet maksetaan Hyrrän kautta, ei siis enää Tukisovelluksen kautta, mikä on ollut väliaikaisena menettelynä tähän saakka.

Tämä siirtyminen maksamiseen Hyrrän kautta aiheuttaa muutamien viikkojen katkon yritystukien maksuihin. Viimeiset maksut ennen katkoa maksetaan viikolla 37 ja maksut jatkuvat lokakuun lopussa, kun ELY-keskukset voivat aloittaa maksupäätösten tekemisen Hyrrässä.

Yritystuen maksuja voi koko ajan hakea maksukatkosta huolimatta. ELY-keskukset voivat valmistella maksupäätöksiä heti siitä alkaen, kun maksuhakemus saapuu, joten maksupäätös tarvitsee vain tallentaa sitten, kun maksupäätösosio valmistuu. Yritystuen maksuhakemuksen käsittelyaika on keskimäärin 37 vuorokautta, joten väliaikainen tauko yritystuen maksuissa ei merkittävästi pidennä aikaa, jonka tuensaaja joutuu odottamaan maksua.

Näin yritystukimaksujen siirtyminen Hyrrään etenee

Siirtyminen yritystuen maksamiseen Hyrrän kautta edellyttää seuraavia toimenpiteitä ELY- keskuksissa sekä Maaseutuviraston tietojärjestelmissä paperilla tehtyjen päätösten osalta:

  1. Paperiset tukipäätökset tallennetaan Hyrrään tulevan Hyrrän päivityksen jälkeen.
  2. Paperiset maksuhakemukset tallennetaan Hyrrään, sen jälkeen kun hankkeen paperinen tukipäätös on tehty uudelleen Hyrrässä.
  3. Tukisovelluksen yritystukimaksuihin tehdään tekninen takaisinperintä ja tekniset takaisinperinnät viedään Maaseutuviraston maksujärjestelmään.
  4. Paperinen maksupäätös tehdään uudelleen Hyrrässä, kun yritystuen maksupäätösosio on saatu Hyrrässä tuotantoon.
  5. Uudelleenmaksut laitetaan maksuaineistoille ja siirretään Maaseutuviraston maksujärjestelmään.
  6. Maaseutuvirasto kuittaa Tukisovellusmaksujen tekniset takaisinperinnät Hyrrässä tehtyjä uudelleenmaksuja vastaan Maaseutuviraston maksujärjestelmässä.

Tiedot on välttämätöntä tallentaa Hyrrään EU-raportointia varten. EU-raportointi edellyttää, että raportoitavat tiedot tulevat suoraan tietojärjestelmästä.

 Hyrrän aikataulu löytyy tämän linkin kautta!

 


Top