Yleishyödyllinen investointihanke

Yleishyödyllistä investointia voidaan tukea, jos siitä saatava hyöty ohjautuu alueen asukkaille ja muille toimijoille. Investoinnin kohteen tulee pääsääntöisesti olla alueen asukkaiden ja toimijoiden käytettävissä.

Tukea voidaan myöntää yleishyödyllisen investoinnin toteuttamiseksi tarpeellisiin ja kohtuullisiin kustannuksiin, jotka aiheutuvat:

1) rakennuksen, rakennelman tai rakenteen rakentamisessa, korjaamisessa tai laajentamisessa tarvittavien aineiden ja tarvikkeiden hankkimisesta, rakennuksiin tai rakenteisiin kiinteästi liittyvien laitteiden hankkimisesta, suunnittelusta, työpalkoista ja urakoinnista;

2) uusien koneiden, laitteiden ja välineiden hankinnasta tai käytettyjen koneiden ja laitteiden hankkimisesta tietyin selkein kriteerein;

3) pienimuotoisen, paikallisen vesihuoltotoimenpiteen suunnittelusta ja toteuttamisesta siten kuin vesihuollon tukemisesta annetun lain (686/2004) 7 §:ssä säädetään;

4) pienimuotoisen tietoliikenneverkon ja vastaavan verkon suunnitteluun;

5) viranomaisluvista, rekisteröintimaksuista ja muista vastaavista kuluista;

6) palo- ja talkoovakuutusmaksuista, jotka kohdistuvat hankkeen toteutusaikaan.

Investointihankkeelle voi saada avustusta enimmillään 60 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Kehittämisessä vastaava tukitaso on 80 %. Pienin myönnettävä julkinen tuki hanketta kohti on 5000 euroa.

Hallituksen rahoituslinjauksen 19.1.2022 mukaan hankkeen maksimi julkinen enimmäistukimäärä sekä yritysten investointituissa että hanketuissa (yleishyödylliset kehittämishankkeet ja yleishyödylliset investoinnit) on 100 000 euroa.

LINKIT:

Tästä linkistä pääset katsomaan yleisesittelyn hanketukiin liittyvistä asioista.

Tästä pääset esitykseen, jossa käydään läpi yksityiskohtaisemmin kustannusmallivaihtoehdot.

Tästä linkistä avautuu yksityiskohtaisempi ohjeistus yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtoihin.


Top