Yhteistyöhanke

Elinkeinotoimintaa edistävä aitoon yhteistyöhön perustuva kehittämishanke, jonka tavoitteena on esim. kehittää tai pilotoida uusia tuotteita, menetelmiä ja tekniikoita.

  • tuki 60%, jos kehitetään uusia tai paranneltuja tuotteita, prosesseja tai palveluita sekä niiden markkinointia edeltävä pilottihanke, testaus ja esittely
  • tuki 80%, jos lisätään yritysten osaamista ja tietoa edellä mainittujen asioiden viemiseksi eteenpäin
  • mukana vähintään kaksi toimijaa

LINKIT:

Tästä linkistä pääset katsomaan yleisesittelyn hanketukiin liittyvistä asioista.

Tästä pääset esitykseen, jossa käydään läpi yksityiskohtaisemmin kustannusmallivaihtoehdot.

Tästä linkistä avautuu yksityiskohtaisempi ohjeistus yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtoihin.


Top