Hallituksella uusi puheenjohtajisto

Toimintaryhmän hallitus järjestäytyi tammikuussa. Hallitus muodostuu kolmikantaperiaatteella: kolmannes hallituksen jäsenistä edustaa julkista hallintoa, kolmannes yhteisöjä (yhdistyksiä ja yrityksiä) ja kolmannes maaseudun asukkaita. Hallituksen puheenjohtajaksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi valittiin Eetu Nissinen Sulkavalta ja varapuheenjohtajaksi Kimmo Ihalainen Joroisista. Hallituksen muut jäsenet ovat Joroisista Riikka-Mari Damski ja Petri Miettinen, Juvalta Anne Suhonen, Kirsi Jylhä-Lipsanen ja Ritva Hänninen, Rantasalmelta Riitta Minkkinen, Ari Korhonen ja Harri Tillman sekä Sulkavalta Maarit Tiimonen ja Heikki Mikkonen. Rahastonhoitajana toimii ProAgria ry:n kirjanpitäjä Arja Seppänen.

Vuonna 2016 puollettiin tukea yhteensä 550 128 euroa

Hankerahoitus kohdistui vuoden 2016 aikana yritystukiin, yleishyödyllisiin kehittämishankkeisiin sekä yleishyödyllisiin investointihankkeisiin. Rajupusu Leader ry:n hallitus puolsi rahoitusta vuoden 2016 aikana neljälletoista yleishyödylliselle hankkeelle ja yhdelle yritysinvestointituelle. Tukea puollettiin yhteensä 550 128 euroa. Julkisen tuen lisäksi kaikissa hankkeissa on mukana hakijoiden omaa, yksityistä rahoitusta ja osin talkootyötä. Hankerahoitushaku Leader-ryhmiin on jatkuva, ja hyviä hankeideoita niin yleishyödyllisiin hankkeisiin, yritystukiin sekä yritysryhmähankkeisiin otetaan mielellään vastaan. Rajupusu Leader ry:n toimiston väki, toiminnanjohtaja Anne Vänttinen ja hankeaktivaattori Kirsi Blomberg, ovat hankehakijoiden tukena koko hakuprosessin ajan, aina ideointivaiheesta maksatushakemuksen ja loppuraportin tekoon saakka.

 


Top