Biotalous tutuksi Rajupusu Leader -alueen kunnissa

Kuvituskuva: oksa jossa silmuja

Hanke tiedottaa Rajupusu Leader ry:n alueella yrityksiä ja asukkaita siitä, mitä biotalous voi pitää sisällään ja innostaa ideoimaan ja tunnistamaan alueen mahdollisuuksia. Biotaloudella tarkoitetaan taloutta, joka käyttää uusiutuvia luonnonvaroja ravinnon, energian, tuotteiden ja palvelujen tuottamiseen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Hankeaika: 1.3.2019 – 31.12.2020

Hankkeessa toteutetaan vuorovaikutteisia informaatiotilaisuuksia kuntakohtaisesti. Hankealueen kylät ja toimijat voivat toivoa tapahtumia omille kylilleen ja ideoida, millaisia aiheita tilaisuuksissa halutaan käsitellä. Maksuttomat tilaisuudet ovat kaikille avoimia ja niihin voi osallistua kaikki hankealueen asukkaat. Luentoja voidaan toteuttaa esimerkiksi lannan hyötykäytöstä, puuenergian ja maisemanhoidon yhdistämisestä, lähiruuasta, kiertotaloudesta, vesiluonnonvaroista, lähiretkeilystä ja luonnonantimien hyödyntämisestä eri tavoin. Hankkeen aikana toteutetaan myös opintomatka syksyn 2019 aikana. Hankkeessa haetaan Rajupusu -alueen vahvuuksia kestävän kehityksen eteenpäin viejänä ja toteuttajana. Tiedon lisääntyessä on helpompi tehdä valintoja kestävän kehityksen puolesta niin yritystoiminnassa, yhdistystoiminnassa kuin omassa arjessaankin.

Hankkeen koordinaattorina toimii Rajupusu Leaderin hankeaktivaattori Kirsi Blomberg.

Hankkeen facebook -sivut: www.facebook.com/biotaloustutuksi

Viestintähankkeen tiedotuslehti


Top