Alkuvuosi 2017 ollut vilkasta yritystukien hakuaikaa

Vuoden 2017 alkupuolisko on alkanut yritystukien osalta erittäin myönteisesti. Rajupusu Leaderin hallitus on puoltanut tänä vuonna rahoitusta jo seitsemälle yritystuelle. Yritystukia on myönnetty hyvin erilaisille hankkeille. Puollettujen päätösten joukossa on erilaisia investointeja niin rakentamiseen kuin koneisiin ja laitteisiinkin, perustamistukia ja tukea uusiin innovaatiohin.

Yleishyödyllisten hanketukien hakeminen on ollut maltillisempaa, sillä rahoitusta on puollettu tähän mennessä neljälle yleishyödylliselle hankkeelle.

Alkuvuoden aikana tukea on puollettu yhteensä 262 618 euroa.

Hankerahoitushaku Leader-ryhmiin on jatkuva ja hyviä hankeideoita niin yleishyödyllisiin hankkeisiin, yritystukiin sekä yritysryhmähankkeisiin otetaan mielellään vastaan. Rajupusu Leader ry:n toimiston väki, toiminnanjohtaja Anne Vänttinen ja hankeaktivaattori Kirsi Blomberg, ovat hankehakijoiden tukena koko hakuprosessin ajan, aina ideointivaiheesta maksatushakemuksen ja loppuraportin tekoon saakka.

Esimerkkejä hyvistä hankkeista

Maaseutuviraston hankerekisteri sisältää sisältää tiedot kaikista hankkeista ja yritystuista, joita ELY-keskukset ja Leader-ryhmät ovat rahoittaneet ohjelmakaudella 2014–2020. Hankerekisteri löytyy osoitteesta www.maaseutu.fi. Rajupusu Leaderin osalta tämän vuoden hankkeista rekisteristä löytyvät ne, jotka ovat jo saaneet ELY-keskukselta myönteisen päätöksen.

Yleishyödyllisessä investointihankkeessa Hiidenkota rakennetaan kota Rantasalmen Hiismäen kylälle ja samaan pihapiirin biokäymälä, jo valmiina olevan rakennelman sisälle. Seuralla ei ole ennestää erillistä omaa kokoontumispaikkaa. Lisäksi paikka hyödyntää kylän asukkaiden yhteisöllisyyttä ja muiden alueella toimivien yhdistusten harrastus- ja virkistysmahdollisuuksia. Paikka parantaa myös mahdollisuuksia houkutella alueen nuoria mukaan toimintaan.

Amaze Me Leader on kansainvälinen nuorille (18-29 vuotta) suunnattu seikkailuleiri, joka toteutetaan ajalla 13.-20.8.2017. Viikon tavoitteena on lisätä osallistujien tietoisuutta Leader-toiminnasta, sitouttaa nuoria paikallisen maaseudun kehittämiseen ja edistää vuorovaikutusta eri kulttuurien välillä uudella tavalla sekä tutustua maaseutuyrittäjyyteen. Seikkailuleirin koordinaattorina toimii Xamk, ja mukana olevat Leader-ryhmät ovat Rajupusu Leader, Veej’jakaja, Piällysmies, Pohjois-Kymen Kasvu ja Leader Länsi-Saimaa. Seikkailu alkaa Helsingistä, kiertää ympäri Saimaan järvialueen ja palaa takaisin pääkaupunkiin.

Investointihanke Räivänniemen tarkoituksena on peruskorjata ja rakentaa vanhasta maatilan talouskeskuksesta luonto- ja erämatkailuun suuntautuva matkailu- ja leirikohde. Kohderyhmänä ovat metsästys- ja kalastusmatkailijat, lomamatkailijat, tyky-ryhmät, soutuvalmennusta ja leiritystä soutuseuroille, metsästys- ja eräkoulutusta nuorille ja erityisryhmänä jousimetsästäjät.

TeaHouse of Wehmais on englantilaistyylinen teehuone, jonka toiminta on kehittynyt jatkuvasti ja tämän kyseisen toimenpiteen myötä yrittäjä pyrkii palvelemaan asiakkaidensa uusia sekä lisääntyneitä tarpeita entisen toiminnan ohella. Hankkeen tavoitteena on parantaa yrityksen toimintaedellytyksiä rakentamalla teehuoneen tilojen yhteyteen uudet tilat, jotka palvelevat uusia asiakaskuntia. Uuden keittiön ei ole tarkoitus korvata entisiä tiloja vaan siellä mm järjestämme leivonta- ja ruoanlaittokursseja sekä valmistetaan tuotteita myyntiin maalaiskauppaan, joka rakennetaan hankkeen puitteissa. Tällä tavoin toiminta laajenee ja kehittyy ja samalla luodaan uusia palveluita ja tuotteita markkinoille.


Top