Maksatuksen haku

Hankkeen maksatusta haetaan sähköisesti Hyrrä-palvelussa.

Perustamistuki
– maksetaan vähintään kahdessa tai enintään kolmessa erässä
– ensimmäinen erä voidaan maksaa, kun toimenpidesuunnitelma on hyväksytty tukipäätöksellä, yritys on perustettu ja merkitty voimassa olevien säännösten mukaisesti kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ja ennakkoperintärekisteriin
– toinen erä, ellei kyseessä olen viimeinen maksuerä, voidaan maksaa kun vähintään puolet toimenpidesuunnitelman mukaisista tukipäätöksellä hyväksytyistä toimenpiteistä on toteutettu
– viimeinen erä voidaan maksaa, kun hyväksytyt toimenpidesuunnitelman mukaiset toimenpiteet on kokonaisuudessaan toteutettu.

Investointituki
– maksetaan enintään neljässä erässä
– haettava vähintään kerran vuodessa
– rakennuksen rakentamiseen, laajentamiseen tai korjaamiseen myönnetyn investointituen viimeinen erä on vähintään 20 prosenttia tuen kokonaismäärästä.

HUOM! Viimeisen erän maksamista on haettava neljän kuukauden kuluessa toimenpiteen toteuttamiselle asetetun määräajan päättymisestä.

Alla olevasta linkistä näet maksuhakemuksen (ja näet samalla mitä tietoja Hyrrässä maksatuksen yhteydessä kysytään). Lisäksi saman linkin takaa löydät tuntikirjanpitolomakkeen (palkkatyö) ja maksuhakemuksen täyttöohjeet.

Maksuhakemuksen liitteet:
– kuittikopiot
– tiliotteet
– kirjanpidon pääkirja kirjanpitäjän allekirjoituksella
– tuntikirjanpito (jos hankkeessa palkkatyötä)
– selvitys kustannusten kohtuullisuudesta / tarjoukset (mikäli tätä ei ole todennettu jo hakuvaiheessa)

Maksatukseen liittyvissä asioissa ota rohkeasti yhteyttä henkilöstöömme, autamme mielellämme!

LINKIT:

Maksuhakemus, maaseudun yritystuki (3315) – saman linkin takaa löytyvät myös maksuhakemuksen täyttöohje ja tuntikirjanpito.


Top