Uudenlaiset tapahtumat-teemahankehaku on avoinna 10.11.2017 – 28.2.2018

Uudenlaiset tapahtumat -teemahanke on suunnattu toiminta-alueen yhdistyksille, seuroille, säätiöille, osuuskunnille, kunnille, seurakunnille ja muille yhteisöille, jotta he voisivat toteuttaa teemanmukaisia uudenlaisia, kaikille avoimia tapahtumia, sekä niihin liittyviä pieniä investointeja.

Teemahanke on tarkoitettu seuraaviin yhdistysten tapahtumien kehittämistoimiin:

  • Luoda malli uudenlaisten tapahtumien järjestämiseksi tulevaisuudessa, konseptointi (kuinka tapahtuma on jatkossa esim. helpommin, edullisemmin tai tuottavammin järjestettävissä, mistä rahoitus tulevaan tapahtumaan, millaisen yhteistyöverkoston kanssa jne.)
  • Uudenlaisten tapahtumien toteuttaminen (esim. innovatiiviset kulttuuri-, liikunta-, ruoka- ja matkailutapahtumat), jotka ovat kaikille avoimia
  • Olemassa olevien tapahtumien laajentaminen vaikuttavuudeltaan, verkostoiltaan, jatkuvuudeltaan; tapahtumaketju
  • Tulee tuoda alueelle jotain uutta ja erityistä tai tulisi olla toteutettu uudella tavalla

Hankkeessa on kaksi osiota, kehittämisosio sekä investointiosio.

Hakija voi hakea sekä kehittämishanketta että investointihanketta, molempia yhdessä tai erikseen. Mikäli haet molempia osioita, molempiin tulee täyttää oma hakulomake liitteineen.

Lue hankkeista lisää täältä

Hakemus liitteineen toimitetaan Rajupusu Leader ry:n toimistoon postitse tai sähköpostilla 28.2.2018 mennessä.

Hakuajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei oteta huomioon, mikäli hakuaikaa ei päätetä jatkaa. Hakija vastaa hakemuksen saapumisesta perille määräaikaan mennessä.

Lisätietoja: Hankeaktivaattori Kirsi Blomberg, kirsi.blomberg@rajupusuleader.fi, puh. 044 7320 703.

 

 

 


Top