Uudenlaiset tapahtumat-teemahanke

Uudenlaiset tapahtumat -teemahanke on suunnattu toiminta-alueen yhdistyksille, seuroille, säätiöille, osuuskunnille, kunnille, seurakunnille ja muille yhteisöille, jotta he voisivat toteuttaa teemanmukaisia uudenlaisia, kaikille avoimia tapahtumia.

Hankkeessa on kaksi osiota, kehittämisosio sekä investointiosio. Hakija voi hakea sekä kehittämishanketta että investointihanketta, molempia yhdessä tai erikseen. Mikäli haet molempia osioita, molempiin tulee täyttää oma hakulomake liitteineen.

Teemahanke on tarkoitettu seuraaviin yhdistysten tapahtumien kehittämistoimiin:

  • Luoda malli uudenlaisten tapahtumien järjestämiseksi tulevaisuudessa, konseptointi (kuinka tapahtuma on jatkossa esim. helpommin, edullisemmin tai tuottavammin järjestettävissä, mistä rahoitus tulevaan tapahtumaan, millaisen yhteistyöverkoston kanssa jne.)
  • Uudenlaisten tapahtumien toteuttaminen (esim. innovatiiviset kulttuuri-, liikunta-, ruoka- ja matkailutapahtumat), jotka ovat kaikille avoimia
  • Olemassa olevien tapahtumien laajentaminen vaikuttavuudeltaan, verkostoiltaan, jatkuvuudeltaan; tapahtumaketju
  • Tulee tuoda alueelle jotain uutta ja erityistä tai tulisi olla toteutettu uudella tavalla

Hakuaika: 10.11.2017-28.2.2018

Lue lisää kehittämisosiosta tästä

Lue lisää investointiosiosta tästä

Hakemus liitteineen toimitetaan Rajupusu Leader ry:n toimistoon postitse tai sähköpostilla 28.2.2018 mennessä.

Hakuajan päättymisen jälkeen Rajupusu Leader ry:n hallitus tekee valinnan ja rahoituspäätökset määräaikaan mennessä jätettyihin hakemuksiin, jotka on toimitettu oikealle lomakkeelle ja tarvittavine liitteineen. Mahdolliset lisäselvitykset tulee toimittaa annettuun määräaikaan mennessä. Toimenpiteet valitaan Rajupusu Leader ry:n hallituksessa käyttäen valintakriteereinä Rajupusu Leader ry:n yleishyödyllisten hankkeiden kriteereitä.

Lisäksi hakija saa
+1 lisäpiste, jos hakija on uusi hanketoimija

Lisäkriteerit, joista 0 tai 1 piste

  • Tapahtumaa on järjestämässä useampi kuin yksi toimija
  • Tapahtuman kehittämisen kohderyhmänä / toteuttajana ovat nuoret
  • Samanlaista tapahtumaa ei ole järjestetty Rajupusu Leader ry:n alueella 10 viime vuoden aikana

Valintakriteerit löydät tästä linkistä

Saavutettu pisteytys priorisoi toimenpiteiden rahoitusjärjestyksen. Lisäksi otetaan huomioon Uudenlaiset tapahtumat -teemahankkeen käytössä oleva rahoituskehys.

Toimenpiteen toteuttamisen voi aloittaa, kun sopimus toimenpiteen toteuttamisesta on tehty hakijan ja Rajupusu Leader ry:n välillä. Hankkeen toimenpiteiden tulee olla toteutettuina 31.3.2019 mennessä. Hakija vastaa toimenpiteen raportoinnista, kirjanpidosta, dokumentoinnista ja maksatushakemuksen laadinnasta sopimuksen mukaisesti.

Hakuajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei oteta huomioon, mikäli hakuaikaa ei päätetä jatkaa. Hakija vastaa hakemuksen saapumisesta perille määräaikaan mennessä.

 

Lisätietoja:
Hankeaktivaattori Kirsi Blomberg
kirsi.blomberg@rajupusuleader.fi
puh. 044 7320 703


Top